Vardagspsykopat

Vardagspsykopat eller vardagshelgon?

Ingen har väl undgått att oroas av de allt tätare rapporterna om makthavare som beter sig empatilöst och maktfullkomligt. En del har även erfarenheter från sitt eget liv, kanske av chefer eller andra man är beroende av som uppvisar liknande beteende. En vanlig fråga man får som organisationspsykolog är just om många chefer är psykopater.

Verkliga psykopater hittar man dock främst inom kriminalvården, om man menar kliniska diagnoser som till exempel antisocial personlighetsstörning (det finns inte någon diagnos som heter psykopat). Men kanske kan man tala om en slags ”vardagspsykopater”, med samma typ av egenskaper men på en lägre nivå? På senare tid har det forskats en hel del om just detta och de personlighetsdrag som kallas ”den mörka triaden”.

Den mörka triaden består av tre personlighetsdrag som ofta överlappar och kan betraktas som personlighetens mörka kärna; narcissism, psykopati och machiavellism. Narcissism innebär självupptagenhet och en överdriven tro på sig själv och sin förmåga, psykopati handlar om känslokyla, empatilöshet och cynism, och machiavellism innebär att man manipulerar och utnyttjar andra medvetet.

Dessa personlighetsdrag finns på ett kontinuum, det vill säga en skala av mer eller mindre, inte antingen eller. Exempelvis är väl de flesta av oss en liten smula narcissistiska någon gång då och då. Även till synes välfungerande samhällsmedborgare kan alltså uppvisa dessa drag i varierande grad. (Vanligare bland unga och bland män, visar forskningen bland annat.)

Men om det finns vardagspsykopater, finns det då också vardagshelgon? Människor som är goda på riktigt, så att säga. Där finns inte lika stort forskningsintresse, men några psykologer har börjat undersöka frågan och menar att man på motsvarande vis faktiskt kan tala om ”den ljusa triaden”:

Humanism – att respektera och se alla individers värde

Kantianism – att behandla andra som ett ändamål, inte bara som ett medel

Tilltro till mänskligheten – att tro på det fundamentalt goda i människan

För att prova sin tes konstruerade man ett test, ”The Light Triad Scale”, där man kan få en indikation på sin egen balans mellan de ljusa och mörka sidorna – är man mer av vardagspsykopat eller vardagshelgon? Du kan själv prova att fylla i testet här (may the Force be with you).

De flesta som gjort testet har en övervikt i den ljusa triaden, och samtidigt är väldigt få helt befriade från den mörka triaden. Inget nytt under solen kanske, men värt att påminna sig om att de flesta av oss har kapacitet att både vara goda och destruktiva. Många av oss kan bli bullriga bossar som behandlar andra mindre bra, om omständigheterna är de rätta. Strukturer och system som motverkar detta är därför nödvändigt. Och tack och lov har de flesta åtminstone något av det som kan få oss att bli de vardagshelgon som vår värld så väl behöver.

Referenser:

“The Light Triad vs. Dark Triad of Personality”. Scott Barry Kaufman, Scientific American Blog, https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/the-light-triad-vs-dark-triad-of-personality/

“The Light vs. Dark Triad of Personality: Contrasting Two Very Different Profiles of Human Nature,” by Scott Barry Kaufman, David Yaden, Elizabeth Hyde and Eli Tsukayama, in Frontiers in Psychology, March 12, 2019

Läs om Sandahl Partners tjänster här