Mindset

Vilket mindset väljer du?

Ibland hör man kommentarer som ”hon har helt fel mindset” eller ”om han bara ändrade sitt mindset, så skulle allt fungera mycket bättre”. Men vad innebär begreppet mindset egentligen? Vad är ett bra mindset? Kan man ändra sitt mindset? Och hur påverkar mitt mindset vad jag lyckas åstadkomma?

De senaste åren har jag vid sidan av rollen som organisationspsykolog tillbringat min tid som student på Musikhögskolan, där jag har studerat sång, piano och undervisningsmetodik för att bli sångpedagog. Det är med viss genans jag nu ska avslöja min viktigaste lärdom från dessa år: ”Om jag bara övar och tränar på mitt instrument riktigt mycket, så kommer jag att prestera mycket bättre.” Jag bestämde mig tidigt under utbildningen för att lägga ner mycket tid på övning, och det gav verkligen resultat! Men varför blev självklarheten bakom denna insikt så avgörande för mig? Jo, jag såg kopplingen mellan mindset och prestation. Jag bestämde mig för att välja och vara i ett dynamiskt mindset.

Carol Dweck, professor i psykologi och forskare inom personlighets- och socialpsykologi, menar att vi har möjlighet att välja och att vara i olika mindset, vilket kommer att påverka våra prestationer och vår förmåga att klara av misslyckanden. Hon menar att vi människor har så kallade själv-teorier, det vill säga grundläggande uppfattningar och antaganden om den egna kompetensen och möjligheterna att utveckla den. Den uppfattning du har om dig själv påverkar ditt sätt att leva på djupet, menar hon. Om du tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, att vi föds med en portion talang, då styrs du av ett statiskt mindset. Du vill undvika misslyckanden och söker ständig bekräftelse. Om du tänker att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och utvecklas genom övning och ansträngning, då har du ett dynamiskt mindset. Du utmanar dig själv ofta, provar nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. De flesta av oss har en preferens för någon av dessa självteorier eller mindset. Vårt val av mindset påverkas genom livet av bland annat föräldrar, lärare, chefer och vänner.

När man är i ett statiskt mindset så vill man helst vara i situationer där man känner sig någorlunda säker på att kunna prestera bra, eftersom misslyckanden blir en bekräftelse på att ens talang inte är tillräcklig. Självkänslan bygger på tänkandet ”jag kan/jag kan inte”. Detta gör att man hellre tar sig an uppgifter som man redan behärskar någorlunda väl än sådana som man inte behärskar. Om man misslyckas försöker man rädda sin självkänsla genom att hitta yttre förklaringar som att chefen har varit otydlig, att man inte har haft tillräckliga resurser eller att man har haft otur. Problemet blir att om vi hittar yttre förklaringar till våra svårigheter, så kommer vi inte att behöva förändra något hos oss själva. Vi kommer inte att söka oss till situationer där vi tror att vi ska misslyckas, vilket medför att vi stannar på en viss nivå utan hårt arbete och ansträngning. Vi tar inte till hårt arbete, pluggande och träning, eftersom det är tecken på att man inte har den medfödda talangen. Man drivs av att verka smart.

När man är i ett dynamiskt mindset ser man misslyckanden endast som bevis för att man inte har övat eller ansträngt sig tillräckligt mycket eller att man inte har hittat rätt strategi. Självkänslan bygger på tänkandet ”jag kan lära mig”. Man fortsätter att utsätta sig för det som man inte behärskar, utan att detta blir ett kvitto på att man inte duger till. Nederlagen blir vägvisare för att man behöver lägga ner mer tid och ansträngning. Man behöver inte söka yttre förklaringar på tillkortakommanden och självkänslan hotas inte. Genom hårt arbete tar man sig an stegvis svårare uppgifter vilket medför ökad kompetens. Man drivs av att bli smart. Lägg märke till skillnaden i drivkrafter bakom de olika mindseten! Ungefär som Pippi Långstrump säger: ”Det här har jag aldrig gjort förut så det är jag nog jättebra på!”

Även om vi anser att vi för det mesta är utvecklingsinriktade och ser möjligheter hos oss själva och andra, så tror jag att vi själva, våra organisationer och inte minst våra barn skulle må väl av att oftare välja och att vara i ett dynamiskt mindset.

Carol Dweck ger oss några tips:

  • Finns det någon aktivitet eller sysselsättning där du alltid utgått från att du är dålig? Kanske är du det, eller kanske inte. Du kan inte veta förrän du har försökt. Ansträng dig och se hur det går!
  • I medarbetarrollen: Arbetar du på en arbetsplats som präglas av ett statiskt eller ett dynamiskt mindset? Känner du att människor dömer dig eller hjälper de dig att utvecklas? Kanske kan du börja införa ett mer dynamiskt mindset och börja med dig själv!
  • I ledarrollen: Presentera skicklighet som något som man kan lära sig, förmedla att organisationen värdesätter lärande och uthållighet, inte bara färdiga begåvningar och talanger, ge återkoppling på ett sätt som gynnar lärande och framtida framgångar.
  • I föräldrarollen: Det är inte ett mål att ha en medfödd talang. Det är däremot ett viktigt mål att utveckla färdigheter och kunskap. Bli medveten om vilka mål du sätter upp för dina barn!
  • Du har mer inflytande över din hjärna än vad du tror. Hjärnan fungerar som en muskel, den är formbar och blir starkare om du tränar den!

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här

Referenser:

Dweck, Carol S. (2015). Mindset – du blir vad du tänker. Stockholm: Natur & Kultur.

Söderfjell, Stefan (2007). Ledarskapets 5 utmaningar. Umeå: Ledarskapscentrum.