Omvärldsrelationer

Utan omvärldsrelationer går vi under

Strax efter jul meddelades via flera nyhetskanaler att en större leksakskedja försatts i konkurs. En anledning skulle enligt media vara att de lite större barnen inte längre leker med leksaker som förr. Konkurser sker naturligtvis av många olika skäl men i detta fall kan man fundera på om det, liksom i fallet med det anrika företaget Facit som producerade skrivmaskiner, handlar om bristande omvärldsspaning.

Det är ju de behov och den efterfrågan som finns i omvärlden, hos kunderna, som är avgörande för att en verksamhet finns, överlever och uppfattas som funktionell eller relevant. Inget sker i ett vakuum. Vi är i ständigt samspel med det sammanhang vi befinner oss i och behöver korrigera oss i enlighet med det. Denna insikt är en viktig del av det som brukar kallas ”systemteori”.

Ytterligare ett grundantagande inom systemteorin handlar om betydelsen av att urskilja och ta till sig ny information. ”Mänskliga system överlever och utvecklas som en funktion av sin förmåga att integrera olikhet” konstaterar Yvonne Agazarian, grundare av systemcentrad organisationsteori och praktik (SCT). Hur vi som mänskliga system/organisationer förmår se, ta emot och agera på information som kanske är olik och utmanande för vårt invanda sätt att tänka är alltså starkt kopplat till vår överlevnad.

Men hur kan vi lära oss mer om vad kunderna, eleverna, patienterna, brukarna tänker och upplever kring vad de behöver och det vi levererar? Och hur kan den informationen bli en integrerad del av vår verksamhetsutveckling?

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) har tagit fram en forskningsbaserad managementmodell där kundrelationerna är centrala. I den modellen formuleras fem framgångsfaktorer:

  1. Skapa värde med kunder och intressenter
  2. Leda för hållbarhet
  3. Involvera motiverade medarbetare
  4. Utveckla värdeskapande processer
  5. Förbättra verksamheten och skapa innovationer

I centrum för SIQs modell finns alltså antagandet om att en organisations långsiktiga överlevnad och framgång vilar på dess förmåga att skapa värde tillsammans med dess kunder och intressenter. Lägg märke till ordet tillsammans med och inte för. Det handlar om en ömsesidig relation. För detta behövs engagerade ledare som utgår från kund och långsiktig hållbarhet för både organisation, omvärld och medarbetare.  Tänk om leksakskedjan haft en ännu mer levande relation till barn och föräldrar i Sverige idag. Vad hade hänt då?

Med de utmaningar offentlig sektor står inför kommer även där den ömsesidiga relationen till ”intressenterna”, det vill säga medborgarna att vara avgörande för att förändra och utveckla verksamheter och organisationer. Systemteori, organisationspsykologi och kvalitetskunskap erbjuder såväl tankestöd som verktyg i det arbetet.

Källor

http://siq.se/2017/11/17/siq-management-modell/

Gantt, S.P.& Agazarian, Y.M. (2006),   SCT in action: Applying the Systems-Centered Approach in Organizations. London: Karnac Books

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här