leda millennials

Att leda Millennials

”- De verkar tycka att de ska få ledande positioner direkt!”

”- De verkar inte ha någon känsla för lojalitet!”

”- De verkar vilja ha svar på varenda liten detaljfråga innan de börjar göra jobbet!”

Frustrationen över hur svårt det tycks vara att få den så kallade Millennials-generationen att fungera som man vill på arbetsplatsen verkar öka för varje dag som går om jag lyssnar på chefer och ledare idag. Historierna om hur de agerat under anställningsintervjuer började komma för flera år sedan. Nu fylls det på med exempel om hur fullständigt svårledda och svårförstådda ”the Millennials” är för oss som ledare när de väl har gjort sitt inträde i våra organisationer. Det verkar helt enkelt kräva en hel del av dem som ska kunna leda denna generation.

Vilka är det då vi pratar om? Jo, det är generationen som är född mellan ca 1980 och 2000 och som uppskattas utgöra upp till 60 % av arbetsmarknaden år 2020. En generation med rykte om sig att byta jobb väldigt ofta. En generation med rykte om sig att vara lata och inte vilja följa befintliga normer på arbetsplatserna. En generation som vi också kan tycka verkar lite naiv när de vill veta hur arbetet vi erbjuder kan matcha deras värderingar. En generation som vi kan få för oss att vi behöver förändra för att bli mer lik oss, det vill säga generationerna Baby Boomers (födda ca 1945 till 1965) och Generation X (födda 1966 till 1979). Vi som verkar tro att vi vet hur det ska vara i arbetslivet, bara för att vi ju har varit där längre.

Så hur bör vi då tänka som ledare enligt forskningen kring the Millennials? Utifrån deras typiska karakteristika så verkar det som att vi som ledare ska tänka litet extra på några saker:

  1. Var tydlig med vilka värderingar bolaget står för och viktigast av allt – lev värderingarna! Du kan inte säga att alla värderas lika och samtidigt stötta normer som att cheferna har egna kontor medan medarbetarna har flexibla arbetsplatser i kontorslandskap. Eller säga att bolaget klimatkompenserar samtidigt som varorna i köket inte är ekologiska.
  1. Skapa tydlighet i hur rollen bidrar inom organisationen, och gärna även i ett större perspektiv. Kan du visa hur den anställde bidrar till något gott för omvärlden, till exempel att bolaget varje år avsätter en viss del av vinsten till välgörenhet, så kommer det vara en ännu större fördel.
  1. Ge feedback kontinuerligt. Att veta om jag gör ett bra jobb eller om något ska göras annorlunda är viktigt. Feedbacken behöver ges så snart det går, och inte anstå till nästa inbokade samtal.
  1. Var nyfiken på och säkerställ vad som verkligen upplevs som en belöning för varje individ. Om balans i livet är det som värdesätts högst så blir det kanske att skjuta bredvid målet med invecklade lönesystem som kan generera höga rörliga löner.
  1. Sträva efter att balans i livet är möjligt. Du kommer att utmanas av anställda som verkligen vill ha balans – eftersom de helt enkelt inte ser meningen med att prioritera bort allt annat för jobbets skull. Att kunna erbjuda en större flexibilitet i när, var och hur arbetet ska utföras verkar vara en nyckel till framgång när det gäller att leda Millennials.
  1. Förklara varför en viss norm är viktig för att skapa genuin följsamhet. Att ha normer och regler utan att kunna ge förklaringar till medvetna beslut kommer att utmanas. Att kunna delge en genomtänkt anledning till olika regler kommer dock kunna ge följsamhet utan tveksamhet.
  1. Se olikheterna som den största tillgången och skapa strukturer och processer som värdesätter och tillvaratar dessa olikheter. Att en mentor alltid är någon som har varit anställd längre än adepten har hittills varit en logisk norm. Men att erbjuda en Millennial att bidra genom att få bli mentor för en mer erfaren kollega utifrån sin näst intill medfödda kunskap inom digitalisering, skulle till exempel kunna vara en bra idé.

Det finns så mycket i att leda Millennials som känns lockande för mig som chef. Att verkligen bli utmanad i varför saker är som de är och att verkligen förväntas leva som vi lär känns spännande. När jag tänker på att leda fler Millennials så tror jag att det kan bli en utmaning, Men en utmaning med helt rätt fokus i sikte, för många fler av oss än just bara Millennials.

Att vi nu utmanas i att verkligen försöka skapa möjligheter till ett hållbart medarbetarskap med balans i livet är tilltalande. Oavsett om det är en generation som leder oss i denna riktning eller om det är en samhällstrend så hoppas jag få leda många av dessa Millennials. Om inte annat för att själv bli klokare och förhoppningsvis en bättre ledare för en mer framgångsrik organisation.

Om du är nyfiken på att veta mer om Millennials kika gärna på vår blogg: Är min generation så svår att förstå? 

Vill du fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi Simon Sineks bok ”Leaders Eat Last” och även hans prat om Millennials