millennials

Är min generation så svår att förstå?

Jag tillhör generationen Millennials. Jag är krävande, otålig och bortskämd – eller finns det en chans att jag bara är missförstådd?

Det första jag gör efter att ha stängt av larmet är att scrolla Facebook. Jag har märkt att det hjälper mig att vakna till. Tiden tickar och till slut låter jag mina varma fötter tassa ner på det kalla golvet. Jag har bara varit vaken i en kvart men redan rest jorden runt. Med frukosten i munnen och mobilen i handen, en förlängning av min arm, kommer jag innan jag sätter mig på cykeln hunnit jämföra mig med alla Instagramkonton jag följer. Vinden drar i mig hela vägen till jobbet där ingen verkar bryr sig om mig, min potential och vilja att göra världen lite bättre.

Jag som Millennial har vuxit upp med mantrat ”jag kan bli precis vad jag vill”. Olika kanaler –  sociala media, föräldrar, mentorer – har sänt detta budskap. Som föräldrar har man försökt att säkerställa att barnen i min generation inte saknar något. Sociala medier har förstärkt bilden av att det inte är okej att sakna något. När då stabilitet inte kan uppnås reagerar vi med oro; något är fel. Misslyckanden bortförklaras istället för att accepteras. Jag förväntas vara en komplett människa utan skavanker, det finns inga ursäkter till att jag inte kan bli ”precis vad jag vill”. Det hårda slitet döljs bakom ytan och jag tror att det är konstigt att jag inte redan igår förändrade världen. Utfallet blir en generation som präglas av FOMO – Fear Of Missing Out. Att då spendera en stor del av sin vecka på en plats där jag inte får förverkliga mig själv eller förändra världen, det skaver något oerhört.

Individer födda mellan ca 1980 och 2000 uppskattas för närvarande utgöra ca 27% procent av världsbefolkningen. Enligt statistiken kommer Millennials eller generation Y gå om de så kallade Baby Boomers i antal (födda ca 1945 till 1965). Utöver detta är Millennials den mest utbildade generationen genom tiderna. De gjorde sin debut på arbetsmarknaden 2005 och beräknas dominera ända fram till 2022. Förutom sin akademiska kompetens marscherar de in med ett stort förtroende för IT. Millennials kallas för ”internet natives” då de redan från födelsen haft tillgång till internet. Men trots sina ambitioner och drivkraft är det något som skaver för denna generation.

De senaste fem åren har forskningen kring Millennials blomstrat. Bland annat visar den att värderingarna skiljer sig från tidigare generationer. Millennials lägger större vikt vid att arbetet vi gör ska lämna ett avtryck, helst globalt. Vi vill göra skillnad och jobba där man bryr sig om varandra. Dessutom vill vi i större utsträckning ha balans i livet. Jämfört med tidigare generationer är lönen inte lika viktig (men viktig ändå), utan trygghet och möjligheter för personlig utveckling står i fokus.

När vi inte är transparenta med våra olikheter gällande värderingar blir det svårt att mötas över generationsgränserna. Vi skapar föreställningar om varandra istället för att kommunicera. De tidigare generationerna upplever ibland Millennials som lata, otåliga och krävande. Forskningen visar att vi inte är lata men definitivt otåliga och krävande. Att ställa krav på sin arbetsplats kan vara en tillgång för att utveckling ska ske. Otåligheten kanske är en produkt av dagens snabba samhälle, något som Millennials behöver lära sig att hantera. Millennials är naturligtvis inte en homogen grupp men forskningen visar intressanta mönster, och det finns mycket mer forskning än den som nämns här.

Att bortse från en hel generations värderingar skulle kunna få allvarliga konsekvenserna. De flesta arbetsplatser gör nog också sitt yttersta för att bemöta Millennials, men kanske ofta med viss frustration och vilsenhet. Vad kan man då göra? Håll utkik efter nästa blogg som handlar om just det!

Läs mer om Sandahl Partners här