I Hallsberg bor närmare 16 000 människor. Befolkningstillväxten i Hallsbergs kommun är positiv, liksom i regionen som helhet. Variation i boendealternativ, goda pendlingsmöjligheter, närhet till naturen och ett expansivt näringsliv gör Hallsberg till en mycket attraktiv etablerings- och bostadsort. Kollektivtrafiken är väl utbyggd, med tåg tar det till exempel knappt 20 minuter till Örebro och en timma och 20 minuter till Stockholm. Kommunen har 1250 anställda och ett nära samarbete med andra kommuner i regionen.
www.hallsberg.se

Hallsbergs kommun söker
Kommundirektör

Vi tror på allas lika värde. Det gör du med! Vi är stolta över den fas som vår kommun är i, hög tillväxt och flera företagsetableringar. Grunden för allt arbete är tron på en stark välfärd. Här finns möjligheterna för dig som vill leda en kommun med stora ambitioner för sina medborgare. Hos oss gör vi det med glädje, driv och öppenhet.

Delar du Hallsbergs kommuns vilja och vill veta mer? Här kan du ladda ned hela rollbeskrivningen

För ansökan och mer information, kontakta konsult och ansvarig rekryterare

Mia Haglund,

via orebro@sandahls.se

Tel: 019-609 02 78

Din ansökan vill vi ha senast 18:e april