var snäll

Var snäll – inte bara för tomtens skull

Oavsett om man tror på tomten eller ej kan det passa bra att i juletid tänka litet extra på hur vi beter oss mot varandra, på jobbet såväl som i privata sammanhang.

Det finns många stora frågor och utmaningar när det gäller ledarskap och samarbete i organisationer. Mycket kan vi inte påverka på egen hand, men i stunder av frustration och hjälplöshet kan det vara bra att påminna sig om att det alltid finns en sak vi kan göra. Gammal hederlig vänlighet och artighet räcker nämligen långt för att människor ska känna sig respekterade och vilja göra sitt bästa.

Det finns starkt forskningsstöd för att ett vänligt och respektfullt bemötande leder, inte bara till trevligare arbetsplatser utan även till större effektivitet och framgång. Ett ovänligt bemötande har däremot betydligt större påverkan än vi kanske tror. Såhär reagerar människor som känner sig otrevligt bemötta på arbetet (och allra värst om det är av en chef):

  • 50 % minskar medvetet sin arbetsinsats, både i tid och kvalitet. Man slutar bland annat att hjälpa varandra, påtala problem och att dela med sig av viktig information.
  • 80 % ägnar en hel del arbetstid åt att oroa sig och/eller undvika den otrevliga personen.
  • 80 % rapporterar att deras lojalitet till organisationen påverkats negativt.
  • 25 % medger att de låtit sin frustration över detta gå ut över kunder/patienter.

Det är alltså inte effekterna av mobbning eller kränkande särbehandling vi talar om här utan vardagliga otrevligheter som  exempelvis ett nedlåtande tonfall, tillrättavisningar, att inte säga tack, inte visa uppskattning för andras arbetsinsats, inte hälsa vänligt, inte se människor i ögonen, inte le…

Uppgifterna ovan kommer från Christine Porath, som forskat i ämnet under många år och skrivit en mängd artiklar bland annat i Harvard Business Review. Christine Porath visar att det skett en dramatisk ökning av hur många som känner sig otrevligt bemötta på sina arbetsplatser (i USA) idag jämfört med för 20 år sedan, av chefer såväl som av kollegor. Hon menar att det kan förklaras av ökad stress, kulturkrockar, generationsskillnader, ny teknologi och distansarbete. Det är väl inte ett alltför vågat antagande att utvecklingen ser likartad ut i Sverige.

Som alltid får man förstås börja med sig själv. Mycket otrevlighet kommer förhoppningsvis inte ur ett ont uppsåt, utan beror på tanklöshet, stress eller bristande insikt i hur ens beteende påverkar omgivningen. En bra start är därför att göra Christine Poraths självrannsakande test, ”The civilty check up”: http://www.christineporath.com/assess-yourself/

Utöver forskningsresultat i mängder, ägnar Christine Porath större delen av sin bok Mastering Civility åt att ge råd och verktyg, inte bara till chefer och ledare. En hel del handlar om till synes små saker, men med potentiellt enorm påverkan:

  • Visa värme! Att le mot människor är viktigare än vi tror. (Men leendet måste förstås vara äkta.) Det tar oss millisekunder att uppfatta om människor utstrålar värme eller kyla, och det påverkar vår inställning till den personen i grunden.
  • Var generös! Dela med dig av kunskap, verktyg, nätverk och tid (om du har någon över). Kanske allra viktigast är dock att vara generös med att ge erkännande till alla som bidrar.
  • Säg tack! Ett äkta, ödmjukt och vänligt tack är betydligt mer kraftfullt än allsköns maktmedel. Vår vilja att hjälpa andra fördubblas om vi nyligen fått ett tack för vårt bidrag.

Christine Porath påminner också om att vänlighet och leenden smittar, precis som ett otrevligt tonfall eller en bister min. Med det i åtanke kanske den bästa julklappen till både dig själv och andra, är att bemöta alla omkring dig med all den värme och omtanke du kan uppbåda. Även tomten förstås, om hen skulle dyka upp .

Referens: Christine Porath, Mastering Civility. A Manifesto for the Workplace. Grand Central Publishing, 2016)

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här