Lekebergs kommun nu och i framtiden: Lekebergs kommun är en relativt ung kommun. I år 2017, firar kommunen 22 år. Det finns mycket vi vill berätta: Idag har Lekebergs kommun en befolkningstillväxt och passerar snart 8 000 invånare. Kommunen har en stark drivkraft, det märks när det gäller viljan att utveckla kommunens verksamheter. Detta ställer stora krav på ett gott ledarskap och kloka hållbara satsningar. Lekebergs kommun vill därför rekrytera chefer som delar deras vision, www. lekeberg.se

Lekebergs kommun söker IT chef till Sydnärkes IT-förvaltning

Vi söker en van samverkansledare för den gemensamma IT-förvaltningen som servar Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekebergs kommuner. Förvaltningens placering är i Lekeberg.

Blir du lockad och vill veta mer?
Här laddar du ned hela rollbeskrivningen.

För ansökan och mer information, kontakta kontakta rekryteringskonsulterna
Mia Haglund och Christina Lihagen, via orebro@sandahls.se eller tel 019 609 02 78
alt 019 609 02 69.

Din ansökan önskar vi senast 15 januari

   Christina Lihagen