Bli vän med din stress

Bli vän med din stress

Stress kan sägas vara vår tids nya folksjukdom. Det visar sig bland annat genom det ökande antalet stressrelaterade sjukskrivningar – enligt Försäkringskassan var stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning redan år 2015. Dessutom genererar en sökning på ordet ”stress” på Google ungefär 690 000 000 resultat. Stress är helt enkelt ett ständigt närvarande fenomen i vår samtid och vi får ett tydligt budskap: den är skadlig. Men det finns forskning som pekar på annat.

Psykologen Kelly McGonigal har undersökt den positiva dimensionen av stress. Hon poängterar att det är kontraproduktivt att försöka undvika stress samt att vi behöver sluta tänka att vi kan ta oss ur stressiga situationer utan att påverkas. Hon menar att vi istället behöver bli vän med vår stress och lära oss hur vi kan växa av den. Att se stressen som en hjälp kan bli lättare när vi vet att kroppen faktiskt utvecklas av den. McGonigal beskriver att hjärnan, efter att vi varit utsatta för en stressfylld situation, utsöndrar hormoner för att fortsätta bearbeta stressen. Några av dessa hormoner bidrar till att öka hjärnans plasticitet, vilket innebär att de hjälper hjärnan att omformatera sig och förbereda sig inför liknande situationer i framtiden. Hjärnan blir helt enkelt starkare av att behöva hantera psykologiska utmaningar, precis som kroppen blir starkare av fysisk träning.

McGonigal tar i sitt TED talk upp en anledning till varför det kan vara viktigt att ändra sin relation till stress. Där berättar hon bland annat om en studie som undersökte om uppfattningen att stress var skadligt påverkade personers hälsa. Studien visade att förekomsten av mycket stress ökade risken för att dö markant, MEN det var endast sant för dem som ansåg att stress var skadligt för dem. För dem som inte ansåg att stress var skadligt för dem fanns ingen ökad risk att dö, trots att de hade upplevt mycket stress. Om den här studien har rätt är stress alltså mest skadlig om vi tror att den är det.

Vad kan det här säga oss? Att vi själva är ansvariga för skadlig stress? Så enkelt är det förstås inte. Alla människor påverkas olika av stress, men att lägga allt ansvar på individen kommer inte att utrota vår nya folksjukdom. Vi behöver istället se stress som ett organisatoriskt och systemiskt problem. Här gäller det att hitta en balans mellan att belysa ett viktigt samhällsproblem, utan att för den skull tänka och porträttera stress som enbart skadligt– något som enligt ovan nämna forskning alltså skulle kunna vara det som gör verklig skada.

Att vara ”bra på stress” handlar inte om att inte bli påverkad, utan om att göra vad vi kan för att stressiga situationer ska kunna bli utvecklande. McGonigal påpekar att stress såklart har en baksida – vid allvarlig stress kan vi bli traumatiserade och helt dränerade på energi. Ibland kan även en traumatisk stressupplevelse upplevas lärorik, ibland inte. Oavsett – för att kunna utvecklas av stress behöver vi ge oss själva tid för återhämtning och reflektion. Nedan följer några tips på vad vi kan göra gemensamt, till exempel på en arbetsplats, för att göra stress till en växtkraft istället för en energitjuv.

  • Jobba tillsammans med att visualisera kommande stressfyllda situationer. Att visualisera dem gör er mer förberedda och skapar positiva bilder av situationen som ni kan luta er mot när det väl är dags. Hur vill ni agera i situationen? Vad gör ni och när gör ni det?
  • Reflektera tillsammans efter en stressig situation, eller överlag kring upplevd stress. Vad har ni lärt er av den? Att tänka i termer av lärdomar skapar andrum för stressade hjärnor.
  • Hjälp varandra. Genom att göra något för någon annan förflyttar vi fokus från vår egen stress till något annat, vilket kan minska oron och ältandet. Och ett generöst och varmt arbetsklimat kommer gynna alla på arbetsplatsen. Tänk också på att det oftast finns någon annan som upplever liknande saker – bara tanken att man inte är ensam kan hjälpa.

Källor och lästips:

Keller et al. 2012. Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality, Health Psychology.

McGonigal, Kelly. 2013. TED talk – How to make stress your friend

McGonigal, Kelly. 2015. The Upside of Stress: Why Stress Is Good for You and How to Get Good at It

Levenson, Alec. 2017. Workplace fatigue is a systems problem, Consulting Psychology Journal: Practice and Research