Myten om talang – så här överträffar du din potential

Myten om talang – så här överträffar du din potential

Länge har vi levt i tron att vi föds med vissa talanger och sen handlar lärandet om hur man tar tillvara på den specifika talangen. Har du inte talang för att sjunga är det ingen idé att sjunga liksom. Själv har jag alltid velat kunna stämma upp i sång och få folk att häpna. Nu kanske det äntligen finns en möjlighet för mig?

Jag har under sommaren läst bästsäljaren Peak – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt av Anders Ericsson och Robert Pool. Boken bygger på Anders Ericssons gedigna forskning på elitidrottare och världsledande musiker och beskriver hur man med rätt träning kan bli expert inom ett område. Författarna menar att ingen är begränsad till talang och att det är vi själva som skapar gränsen för våra förmågor.

Vilka möjligheter! Här ska sjungas!!

När jag läser vidare inser jag att för att bli en ny Celine Dion hade jag dock behövt rätt träning redan som barn. Rätt träning är det som Ericsson kallar handledd övning (deliberate practice). Det handlar om praktisk träning där man med hjälp av en tränare/coach hela tiden utmanar sina gränser och får omedelbar feedback på prestationen för att kunna justera, utvärdera, reflektera och förbättra.

Parallellt med träningen utvecklas och förfinas mentala representationer i hjärnan. Mentala representationer kan beskrivas som mönster av information – fakta, bilder, regler, relationer o.s.v. som lagras i långtidsminnet och snabbt kan tas fram och användas effektivt vid olika typer av situationer (ungefär som att hjärnan känner igen sig och plockar fram ett färdigt koncept istället för att bygga ihop delar). Ökad prestation går hand i hand med förfinade mentala representationer som i sin tur förbättrar prestation. Kvaliteten och kvantiteten av mentala representationer är det som främst särskiljer en expert från en normalpresterande.

Ericssons forskning visar att bäst resultat uppnås vid tidig handledd övning inom områden där det finns allmänt accepterade träningsmetoder (d.v.s. om jag noga följer dessa metoder kan jag troligen bli expert) och objektiva sätt att mäta prestation (vinna eller förlora eller bedömning av expertdomare) – men i princip kan man använda teknikerna för att förbättra sig inom vilket område som helst. Jag tänker att de även är utmärkta inom arbetslivet: hur man blir bättre inom ledarskap, utvecklar team, försäljningsarbete etc.

I min roll som organisationskonsult arbetar jag som coach till chefer. Vi reflekterar och utvärderar olika situationer och mellan samtalen praktiserar chefen sådant som vi pratat om. Det tycks som att de som motiveras av att reflektera över sitt beteende och är öppna för att experimentera är de som lyckas bäst i sitt ledarskap. Ibland möter jag personer som till synes är nöjda med sin prestation och lutar sig på sin långa erfarenhet som chef. Tyvärr verkar just den mångåriga erfarenheten utgöra ett hinder för utveckling. Att göra samma sak om och om igen utan justering eller nytänkande blir snarare ett tecken på stagnation och gradvis nedgång. Chefen som arbetar 18 av dygnets 24 timmar kommer inte heller per automatik bli en bra chef. Ledarskap, ledningsgruppsarbete och försäljning är specialiserade färdigheter. Det behövs riktad träning mot att utvecklas. Det kommer inte bara att hända. Hur bör man då gå tillväga för att excellera inom ett område?

  • Analysera vad som utmärker goda prestationer inom området. Försök hitta specifika, mätbara mått.
  • Hitta en förebild. Någon som är outstanding inom området. Försök förstå vad det är som gör hen annorlunda och som kan förklara prestationen. Hur har personen tränat för att komma dit hen är idag?
  • Försök hitta olika sätt att mäta god prestation inom området – för att kunna förstå vad som särskiljer de duktigaste från övriga.
  • Om du i din målmedvetna träning hittar något som fungerar – fortsätt med det. Om det inte fungerar – sluta. Ju bättre du är på att skräddarsy din träning, desto effektivare kommer din träning bli.
  • Slutligen, hitta en handledare/coach. En duktig coach kommer att förstå vad som måste ingå i ett träningsprogram och hela tiden modifiera det efter dina framsteg och individuella utmaningar. Hen kommer att ge dig värdefull feedback som du inte kan få på annat sätt. Effektiv feedback handlar inte bara om man gjort något rätt eller fel utan hur man kan tänka eller göra för att korrigera beteendet.

För att bli riktigt bra inom ett område krävs stor ansträngning under många år. Inom i stort sett alla områden har vi en enorm kapacitet att höja våra prestationer så länge vi bara tränar på rätt sätt. Det ÄR obekvämt att lämna sin komfortabla zon och prova något nytt. Det krävs mycket driv och motivation (läs gärna mer om motivation här) och för att lyckas ska man hela tiden ligga på gränsen till sin förmåga. Det är varken lätt eller särskilt roligt alla gånger. Det härliga i denna banbrytande forskning är faktiskt att vem som helst kan bli bättre på något bara man bestämmer sig och använder sig av rätt metoder.

Känslan av att det är jag själv som sätter mina begränsningar får mig peppad på att börja ta sånglektioner. Ska bara arbeta lite på motivationen.

Lycka till!

Läs mer om Sandahl Partners tjänster här