Laxå kommun ligger i södra delen av Örebro län. Kommunen består av de mindre orterna Finnerödja, Hasselfors, Röfors och Sannerud samt huvudorten Laxå. Kommunen har drygt 5 700 invånare. I kommunen finns Tivedens nationalpark som varje år har cirka 120 000 besökare.
Under 2016 påbörjades ett arbete som mynnat ut i varumärkesplattformen “Bilden av Laxå” där satsningen på Kultur är en del.

Läs mer om detta på www.laxa.se

Laxå kommun satsar på kulturen!

I den nyinrättade tjänsten som Kulturchef får du vara med att utveckla Laxås attraktivitet och löfte

Övergripande mål för rollen:

Aktivt samordna och inspirera hela kommunens kultursatsning där man som invånare, både får ta del av och vara en del i kulturlivet.

Kommunledningens övertygelse är att ett rikt kulturliv berikar både individer och gynnar hela kommunens tillväxt och attraktivitet.

Blir du lockad och vill veta mer?

Här kan du ladda ned hela rollbeskrivningen

För ansökan och mer information, kontakta konsult och ansvarig rekryterare

Mia HaglundMia Haglund,

via orebro@sandahls.se

Tel: 019-609 02 78

Din ansökan vill vi ha senast tisdag den 10:e oktober