Rasmusbyn är en plats för vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård med egna djur, skog och trädgård. På gården erbjuds daglig verksamhet och boende. Rasmusbyn vänder sig till vuxna med neuropsykiatrisk problematik, företrädesvis med diagnoser inom autismspektrumet och personer inom personkrets 1. Målet är att ha en verksamhet med 20 platser. Gården är belägen norr om Örebro, mellan Järle och Ervalla.

Läs mer på: rasmusbyn.se

Vi söker verksamhetschef

för LSS-boende med daglig verksamhet

ur rollbeskrivningen;
Uppdraget blir att vara med att sätta en ny verksamhet på plats. Rasmusbyns verksamhet är sprungen ur ett uttalat och synligt behov. I grunden för uppdraget med gården ser vi en entreprenörsdriven person med stor vilja att vara med och skapa något nytt. Vi ser också en person som med full kraft vill inspirera och ansvara för att våra värderingar blir till verklighet och vardag på Rasmusbyn.

Intresserad av att veta mer om tjänsten? Ladda ner hela rollbeskrivningen här

För ansökan och mer information, kontakta konsult och ansvarig rekryterare

Mia HaglundMia Haglund,

via orebro@sandahls.se

Tel: 019-609 02 78

Din ansökan vill vi ha senast tisdag 19 september till orebro@sandahls.se