Kumla Fastigheter ägs till hundra procent av Kumla kommun. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun. Bolaget har under en följd av år haft en kraftig tillväxt, bolaget äger totalt 155 000 kvadratmeter och har idag ledig uthyrningsbar yta på cirka fem procent. Omsättningen 2016 var 108 Mkr med ett resultat på 12 Mkr. Budget för 2017 ligger på samma nivå. Kumla Fastigheters uppdrag är att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla.

Vi söker VD till Kumla Fastigheter AB

som delar Kumlas vision att växa smart

utdrag ur rollbeskrivningen:

Näringslivsklimatet i Kumla kommun rankas högt. Kumla Fastigheter är en viktig pusselbit för att bidra till en attraktiv kommun att driva företag i. Som VD handlar det därmed om att vara drivande för att bolaget skall uppfattas som ett modernt och serviceinriktat bolag. Ett nyfiket bolag som ligger i framkant vad gäller funktionella lösningar och miljömässighet som möter medvetna kunders krav.

Blir du lockad och vill veta mer?

Här laddar du ned hela rollbeskrivningen.

För ansökan och mer information, kontakta konsult och ansvarig rekryterare

Mia HaglundMia Haglund,

via orebro@sandahls.se

Tel: 019-609 02 78

Din ansökan vill vi ha senast 31 augusti