Open Doors uppdrag är att vara en röst för de förföljda kristna i världen. Genom att samla in och sakligt informera om situationen. Open Doors uppdrag och målsättning är också att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan i världen genom att förmedla biblar, litteratur, media, ledarträning, socioekonomiskt stöd och en engagerad förböntjänst.

Open Doors är en internationell organisation som bedriver sitt uppdrag i cirka 60 länder av över 1 000 medarbetare. Det finns idag 25 fristående nationella kontor med huvudkontor i Holland, England och USA.

Läs mer på: open-doors.se

Vi söker Kontorschef

Som kontorschef kommer du:

  • ha en stödjande och strategisk funktion för den svenska verksamheten och samtidigt vara ansvarig i den dagliga driften.
  • ingå i en nybildad ledningsgrupp
  • ha en övergripande roll för budgetarbetet och ekonomisk uppföljning.
  • ha en viktig roll i ODS framtida arbete.
  • ta helhetsperspektivet i utvecklingen av de personer som vill växa och ta nya uppdrag inom ODS samt rekrytera nya medarbetare.

Intresserad av att veta mer om tjänsten? Ladda ner hela rollbeskrivningen här

För ansökan och mer information, kontakta konsult och ansvarig rekryterare

Mia HaglundMia Haglund,

via orebro@sandahls.se

Tel: 019-609 02 78

Din ansökan vill vi ha senast 24 augusti