6 nivåer av rolltagande

I arbete med olika arbetsgrupper kan jag fascineras av att vi som människor har en sådan fantastisk förmåga att ta våra roller och visa professionalism i komplexa sammanhang. En del människor verkar ha en naturbegåvning att ”ta roll” och bidra till något slags uttalat eller outtalat mål var de än hamnar. Det är klart att vi också kan konstatera att vi människor ibland tappar vår rolltagande förmåga, för kortare eller längre stunder.

Vad menar vi då med rolltagning? Enkelt uttryck kan man säga att det handlar om att ha en medvetenhet om vilket Sammanhang som vi befinner oss i och hur man på bästa sätt i sin Roll kan fokusera på och bidra till sammanhangets Mål. När vi tar vår roll är vi inriktade på att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål. I roll tappar vi inte bort vår personlighet, utan vi tar upp vår roll utifrån våra bästa personliga egenskaper.

För några år sedan konstruerade vi en 6-gradig skala som ger en bild av hur man kan tänka sig att vi rör oss på en skala från låg till hög rolltagningsförmåga på arbetsplatsen:

1. Jag byter miljö till arbetet rent fysiskt. Jag byter om till ”uniformen” – men styrs ändå oftast av mina personliga mål.

2. Jag gör mig mentalt inställd på arbetet i första hand (inte på allting annat i mitt liv).

3. Jag tar upp min roll utifrån mina bästa personliga egenskaper och uträttar rätt saker i de olika sammanhang jag deltar i.

4. Jag fokuserar inte bara på att jag själv skall lyckas i min roll, utan bidrar även aktivt till att kollegor lyckas i sina roller.

5. Jag tar även hänsyn och agerar efter att vi behöver lyckas tillsammans i den här gruppen/avdelningen för att nå vårt gemensamma mål.

6. Jag tar in det större sammanhanget, d.v.s. på vilket sätt kan jag agera så att jag/vi gynnar helheten just nu, för att hela organisationen ska nå sina mål.

Ofta när vi visar denna skala för grupper vi jobbar med så ber vi folk beskriva olika scenarios där vi både tar roll och där vi faller ur rollen. Vi brukar normalisera och beskriva att vi alla förmodligen befinner oss överallt på denna skala någon gång. Ingen är fri från att då och då drabbas av en känsla av att inte räcka till och att inse att man har sitt mentala fokus någon annanstans. Till exempel känner alla igen att vi ofta behöver prioritera att finnas tillgängliga för att våra barn ska kunna nå oss (om de t. ex. ligger sjuka hemma) även om vi sitter mitt i ett viktigt möte. Eller vi märker att en kollega ägnar mer tid åt Facebook än åt arbetet (nivå 1).

På jobbet kan vår arbetsdag ibland vara så sprängfylld av höga krav att vi borrar ner oss i motvinden och ser till att ”nu måste det här bli klart” (nivå 3) – och helt missar vad min kollega sitter i för situation just nu. En annan dag är vi så kapabla att ta roll, att vi på ett enkelt och självklart vis kan och orkar underlätta för kollegan (nivå 4). Nästa dag är vi kanske med och fattar ett beslut som drabbar min egen avdelning negativt, men är bra för organisationen som helhet och därför är jag beredd att stå bakom detta beslut (nivå 6).

Att vi som medarbetare och ledare vill tillhöra en arbetsgrupp som präglas av hög rolltagningsförmåga, är det nog ingen tvekan om. Det vi förmodligen anar eller vet är att gruppens höga prestation kommer från denna gemensamma rollansträngning. Vår erfarenhet som konsulter, är att det är tryggare, mer belönande och tillfredställande att tillhöra teamet som tar roll än motsatsen. Då känns min ansträngning värd mödan och jag blir belönad av kollegors leenden och feedback.

Även vid eventuella misslyckanden kommer det rollstyrda gänget att kunna samlas kring det de försökte åstadkomma och ge varandra belönande respons i stället för att skylla på varandra. Det är också här det magiska inträffar – att individer i rollstyrda grupper visar varandra förståelse för att vi alla ibland hamnar på lägsta nivån av rolltagning. För så ser livet ut. För oss alla. Ingen är helt fri från livet som tränger sig på. Men om arbetsgruppen jag tillhör kan förstå detta och visa acceptans, så är de flesta betydligt bättre rustade att komma tillbaka till roll – ibland bara på några minuter, ibland kan det ta dagar eller längre men de flesta vill tillbaka och leverera i sin roll.

På nästa nivå (nivå 7?) handlar det om på vilket sätt vi tar roll i vårt samhälle för att bidra till en bra kommun, ett bra land eller till att vi bidrar till en bra värld. Men det är en annan blogg.

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här