Skippa skitsnacket

Få saker är lika avgörande för en organisations fungerande som det människor faktiskt gör i den. Lika ljuvligt som det är när beteenden och rolltagande ligger i linje med målen, lika illa kan det vara när de verkligen inte lirar. Jag tänkte här kasta ljus över det organisatoriska ogräset – skitsnacket.

Få beteenden är nämligen så energikrävande och destruktiva för en organisation som skitsnack. Energi och kraft riktas åt fel håll: istället för att lösa problem, skapa samsyn och arbeta mot mål, pratas det om personer som gör och tycker ”fel” saker. Förutom att arbetet blir lidande riskerar också andra att bli ordentligt sårade. Inte heller vet jag någon som egentligen mår bra av att prata bakom ryggen på någon annan, och så till vida individen inte arbetar som dokusåpadeltagare på ett hotell i Mexiko tvivlar jag på att skitsnack återfinns i rollbeskrivningen. Ovanstående är föga kontroversiellt, men trots att de flesta människor vet och känner att skitsnack är fel, existerar det likväl på våra arbetsplatser. Hur kan vi förstå detta bättre och vad kan vi göra åt det?

Inlärningspsykologin kan hjälpa oss på traven. Genom livet påverkas vi av våra upplevelser och detta formar våra beteenden och hur vi tänker om och relaterar till andra människor och vår omvärld. I stort väljer människor beteenden som de tror leder till något bra eller som gör att de slipper något dåligt. För varje gång något av detta händer, förstärks och upprätthålls beteendet. Inom psykologin kallas det förstärkning. En positiv förstärkning är när det som följer på ett beteende upplevs som behagligt. Negativ förstärkning föreligger när beteendet leder till att man slipper något obehagligt.

Hur förstärks då skitsnack? Ja, en positiv förstärkande konsekvens av skitsnack får antas vara de sociala möten som skapas. Att bli lyssnad på, att få medhåll och en känsla av gemenskap är nog förstärkande för många, även om själva ämnet har negativ karaktär. Om det också finns inslag av skämt kan skratt vara en positiv förstärkare. Att individen också får bekräftat att andra delar ens uppfattning ger ökad trygghet, vilket kan vara belönande för många.

Skitsnack existerar också på grund av att det blir negativt förstärkt, d.v.s. att skitsnack faktiskt leder till minskat obehag. Utgår vi från att alla människor vill lyckas, prestera och utvecklas på arbetet kan vi anta att människor då och då har en massa energi som inte går att kanalisera in i konstruktivt arbete.  Det kan vara frustrerande och jobbigt att sitta med denna energi utan att veta var den ska riktas. I brist på tydlighet blir då skitsnack ett sätt att använda och rikta energi, om än åt ett knasigt håll.

Jag hör många medarbetare som tycker det är riktigt jobbigt att lyssna på, bemöta och stå emot skitsnack. Reaktioner kan vara att gå därifrån, att tystna eller att hålla med på olika sätt. Det är obehagligt att utmana och säga ifrån och konflikter vill man undvika. Långsiktigt blir det sällan bra varken för medarbetarna själva eller för organisationen.

Som medarbetare i en organisation, oavsett roll, finns alltså all anledning att reflektera kring hur man bemöter och svarar på skitsnack. När man går in och håller med eller skrattar och ansluter i samma stil, kan man anta att det förstärker kollegans beteende och mer skitsnack är att vänta. Alternativet är, och det kan vara nog så utmanande, att istället leda in samtalet på utforskande och problemlösning. Som medmänniska, anställd och kollega finns en rad saker du kan göra som alla i organisationen gynnas av:

Som medarbetare

– Tänk till och formulera vem du vill vara i din roll på arbetet – både i yrkesroll och som teammedlem och kollega. Till exempel, när skitsnack uppstår i olika situationer – hur vill du agera då? Vad kan tänkas hindra dig från att agera på detta sätt?

´- Arbeta för att ni sätter gemensamma spelregler i gruppen, som hjälper er att göra jobbet bra tillsammans. En god idé är att prata om förväntningar på varandra, både i era yrkesroller och som teammedlemmar.

– Sök tydlighet hos närmaste chef och i gruppen när det gäller mål och roller, och sträva efter så konkret information som möjligt. Är något oklart för dig är det antagligen också det för andra.

– Kommer en kollega med skitsnack – stå ut med eventuellt obehag och försök att leda samtalet mot problemlösning och utforskning. Försök visa att du förstår personen utan att ”gå med” och ställ förslagsvis öppna frågor som hjälper personen vidare.

Som chef

Innan mål, roller och struktur riktigt sitter i en organisation finns alltid större risk för skitsnack och missnöje. Var beredd på att du får ta en del av det – medarbetare har energi och vet inte alltid var de ska rikta den.

– Din uppgift är att tydliggöra mål och roller i olika sammanhang för att medarbetare ska kunna ge energi och kraft i linje med mål.

– Jobba med medarbetare kring gruppnormer och spelregler som blir något för medarbetarna att navigera mot. När medarbetare snackar skit handlar det ofta om att de inte vet vart de ska rikta sin kraft.

– Förstärk energin och de konstruktiva beteenden du vill se i gruppen och organisationen. Ge faktainriktad feedback som hjälper medarbetare se sin roll och som stärker den inre motivationen.

Lycka till!

Läs mer om Sandahl Partners här