Konsten att få som man vill!

Uttrycket ”den som skriker högst ” har de flesta hört och den strategin fungerar effektivt i vissa lägen. Till exempel när man kämpar för att ens barn ska få rätt hjälp i skolan eller när man ska vinna ett val och bli världens mäktigaste man… Men på en arbetsplats eller i andra sammanhang där vi är beroende av samarbete och goda relationer är det förmodligen inte en bra strategi över tid.

I en artikel i Harvard Business Review (HBR, nov 2014) menar forskaren Christine Porath att den absolut viktigaste parametern för medarbetare att känna engagemang och motivation för organisationen, är att de känner sig respekterade av sin chef. Hälften av medarbetarna i Poraths studie uppgav att de inte kände sig respekterade. Att inte visa respekt kan enligt Porath handla om subtila saker som att skicka mail under möten, komma med tvivelaktiga skämt, avsaknad av feedback eller att helt enkelt inte lyssna på sina medarbetare. Porath visade dessutom att 48 % av dem som upplevde att chefen var ohövlig medvetet minskade sin arbetsinsats. Vikten av att chefen agerar hövligt och respektfullt verkar således vara en avgörande faktor för hur medarbetare presterar. Hur kan man då vara samtidigt både respektfull och driva igenom det man tror på?

Jag har en tidigare kollega som var expert på att få sin omgivning att göra det hon ville. Jag tänkte ofta att jag ska stålsätta mig och inte hamna med allt arbete i mitt knä. Ändå blev det så, varje gång. Jag var inte arg, mest förundrad. Jag har tänkt mycket på det här och vad hon egentligen gjorde:

Hon lyssnade. Då menar jag verkligen lyssnade. Man kände sig alltid sedd i hennes sällskap. Hon reflekterade över det jag sa, hon ställde frågor och följdfrågor. Tog sig tid. Gav ofta feedback och kom med uppmuntrande ord.

När vi inte tyckte lika sa hon aldrig direkt nej, avbröt eller drev sin linje stenhårt. Hon pausade och reflekterade. Jag riktigt såg hur hon tänkte. Tog in. Sen började hon ställa frågor och jag kände att hon verkligen var intresserad. Hon började kompromissa för att visa att ”jag ger lite och jag förstår verkligen din synpunkt”. Sen matade hon på med sakliga argument så att jag till slut kom fram till att just hennes ursprungliga idé var den bästa. Aldrig höjde hon rösten. Aldrig visade hon på starkt motstånd.

Inom beroendevården finns en samtalsmetod som kallas Motiverande samtal. En av teknikerna man använder kallas att ”man rullar med motstånd”. Teorin är att ju mer man försöker påverka en person, desto starkare tycks motståndet och polariseringen bli. Att rulla med motstånd handlar om att inte driva på framåt, utan istället försöka förstå vad som ligger bakom motståndet och möta personen där hen är. Genom att lyssna, ställa frågor och reflektera fick min kollega mig att se nyanser i mitt sätt att tänka och argumentera. Jag kände mig respekterad. Hade hon istället hårt drivit sin egen linje hade jag stängt öronen och bara inväntat min tur att förstärka min åsikt.

Ytterligare ett sätt att visa respekt och samtidigt påverka andra i ”rätt” riktning är att hitta och förstå vad det är som motiverar den andre. Motivation kan delas in i inre och yttre motivation (läs denna blogg om ämnet). Inre motivation är helt enkelt att man känner sig motiverad av handlingen i sig och inte från yttre tryck så som argument, uppmaningar, hot och krav. För att komma åt den inre motivationen måste personen känna någon form av autonomi (självstyre). Det vill säga att det finns ett mått av handlingsutrymme och möjlighet till påverkan. Vidare måste personen känna sig tillräckligt kompetent att klara av det och sist men inte minst uppleva en känsla av samhörighet. Vill man påverka någon i en riktning är det viktigt att visa att man är med som ett stöd på vägen. Vi gör detta tillsammans, jag är här. En svårighet är förstås att acceptera att det troligen inte blir exakt som jag vill. Utmaningen blir att släppa kontrollen och ge och ta lite. Håll fokus på det långsiktiga målet och följ med vågen!

Är man nu inte till sin natur denna eftersträvansvärda tålmodiga och kompromissande person, kan man komma långt med att träna upp sin kommunikation. På Sandahls använder vi oss av en kommunikationsmodell som heter SAVI, både när vi jobbar med grupper och med individer. Genom att möta en annan persons åsikt på ett genomtänkt sätt kan du avhålla dig ifrån att hamna i argumentationer om vem som har mest rätt och bibehålla ömsesidig respekt.

Lycka till!

Läs mer om SAVI här

Läs mer om Sandahl Partners tjänster här