Tala ut eller tiga still?

“Så här skulle man också kunna göra!” tänker du där du sitter med en ljummen kopp kaffe på det vanliga veckomötet. Men du säger inget. Orsakerna till det kan vara många. Du kanske är ny i gruppen eller sammanhanget. Du orkar kanske inte få en spydig kommentar från den vanliga besserwissern. Det kan även vara så att du ogärna vill hamna i fokus eller inte vill föra fram dina idéer eftersom du befarar att det då kommer att krävas mer av dig. Vad det än beror på så kvarstår det faktum att du har information som skulle kunna vara till nytta för gruppen i sitt arbete, men som inte kommer fram.

I zombiefilmen World War Z klarar sig Israel bättre än andra länder för att de beslutande har anammat filosofin “den tionde mannen”. Den innebär att man utser någon i gruppen som tar ansvar för att undersöka den för gruppen osannolika sidan av saken, för att komma bort från grupptänkande. (I filmens fall har det brutit ut en zombie-epidemi som man behöver skydda sig från.) Ibland kallas denna roll för Djävulens advokat.

Fenomenet grupptänkande har studerats av bland annat Irving Janis och innebär att medlemmar i en grupp värdesätter högst av allt att man är överens och har en samsyn, och därför inte lämnar utrymme för kritik eller för idéer som går emot den synbara enigheten. Det finns många exempel på när grupptänkande har fått förödande konsekvenser, där invasionen av Grisbukten kanske är den mest omskrivna. Det finns många andra situationer där viss information kan vara avgörande för beslut. Det kan till exempel handla om att notera och våga framföra negativa konsekvenser som kan uppstå om man envist fortsätter att sträva mot ett kanske inte helt genomtänkt mål.

Att utse en ”tionde man” eller en Djävulens advokat är ett sätt att komma till rätta med risker för grupptänkande. Ett annat sätt är att sträva emot att ha ett så kallat byggande klimat. I ett byggande klimat utforskar man olika sidor av en fråga i tur och ordning. På så vis kommer många olika aspekter fram och blir belysta. Då törs och orkar gruppmedlemmar föra fram avvikande åsikter i större utsträckning, utan att riskera att bli avbrutna, kritiserade eller till och med hånade.

Ansvaret för att relevant information kommer fram ligger hos alla medlemmar i gruppen och därför är det viktigt att i sin yrkesroll även ta sin medlemsroll på största allvar. Det gäller kanske framför allt när man sitter på olika möten. I min medlemsroll behöver jag aktivt bidra till målet för sammanhanget och därför framföra de tankar jag anser vara relevanta. Jag behöver också vara uppmärksam på och lyhörd för om andra medlemmar gör en ansats att prata, men inte släpps in eller ofta blir avbrutna. Särskilt då det tillkommer nya medlemmar i en erfaren grupp kan det vara viktigt att ha sin radar påslagen. Visst kan det komma tankar och idéer som har varit uppe på bordet förut, men rätt var det är så kommer ”rookien” med en helt ny tanke eller ett helt nytt perspektiv som ger en välbehövlig skjuts framåt för verksamheten.

Att skapa ett klimat i gruppen där man som enskild vet att det man framför kommer att mottagas på ett öppet, nyfiket och intresserat sätt, leder till att vi har möjlighet att utveckla både vårt arbete och samarbete och minskar risken för att vi ska hamna snett. Då är det informationen du har som avgör om du ska tala ut eller tiga still – och inte ett ogynnsamt sammanhang.

Nyfiken på Sandahl Partners? Läs mer om vad vi gör här