Digital transformation kräver nya glasögon

Vi lever i en global värld. I allt större utsträckning måste vi förhålla oss till händelser utanför vår omedelbara närhet. Vi kan utan bekymmer kommunicera med människor på andra sidan jorden i realtid och vi ser en alltmer komplex bild av omvärlden växa fram.

I denna allt mer sammanflätade värld ställs högre krav på att kunna interagera med människor som tänker annorlunda än vi själva. Förmågan att kunna lägga sina egna övertygelser åt sidan för att fullt ut förstå en annan, är i allt högre grad efterfrågad.

En annan förmåga som är starkt efterfrågad är den att kunna hantera stora mängder data. Kunskap är makt, så har det varit länge. Det som är nytt är att mängden tillgängliga data sväller över alla gränser. Vem som helst kan veta, nästan, vad som helst. Hur vi ser på kunskap som maktmedel håller därmed på att förändras. Det är allt mindre framgångsrikt att undanhålla kunskap för att erhålla makt. Det är allt viktigare att kunna kommunicera data för att skicka kunskap vidare.

I den digitala transformationen ges vi oändliga möjligheter att träna på att hantera stora mängder data och att ta till oss information som inte passar så bra med de övertygelser vi redan har.

För många människor innebär detta en stor stress. Information som är alltför olik den de redan har stängs ute, och information som är mer lättsmält släpps igenom. För att minska stressen finns dessutom matematiska algoritmer som hjälper dem att hålla sig i den värld de redan känner. Våra sökmotorer och sociala närverk hjälper oss att få fler träffar och mer nyheter som liknar de vi redan har läst. Avvikande eller ovanliga nyheter släpps inte igenom maskorna. För många människor blir den enorma datamängden en väg in ett samhälle med rätt och fel, ett samhälle med ettor och nollor, ett samhälle som i allt väsentligt är binärt.

För de människor som däremot inte vill förenkla världen som svart eller vit, erbjuds stora möjligheter att bli mindre binära. De får nu oändliga möjligheter att se nyanser i all nyhetsrapportering och att få sina förutfattade meningar om andra hårt prövade. De får chansen att ständigt integrera nya sanningar och justera gamla övertygelser. För dessa människor innebär den digitala transformationen att allt mer lämnas öppet för prövning och att allt mindre döms ut på förhand.

För att kunna anamma den senare inställningen till omvärlden behöver vi träna oss på att se världen som den är, utan oflexibla raster, utan förutfattade meningar och utan murar som försvarar det vi redan vet. Vi behöver träna oss på att tillåta fler nyanser och fler godtagbara sanningar, och vi behöver kunna backa bort från låsta positioner och ”självklara” beslut.

Som ledare behöver du se världen i ett bredare perspektiv. Du behöver träna på att släppa dina egna övertygelser och förhålla dig till en ständigt skiftande omvärld. Du behöver öva förmågan att vara öppen och transparant för att bygga tillit i en otrygg miljö och för att minska risken att dina sociala försvar gör kollegor och kunder osäkra på vem du är och vad du vill.

Du har också stor nytta av att lära dig att ett högt förändringstempo kräver struktur och ordning. Detta för att hjälpa medarbetare att ha något att hålla sig i när omvärlden svajar och mycket förändras. Medarbetarna vill känna trygghet, för att om och om igen våga söka sig bort från tryggheten, till nya upptäckter. Genom att skapa denna trygghet bidrar du som ledare till att skapa nyfikna och anpassningsbara medarbetare. Medarbetare som kan släppa sina egna övertygelser för en stund, ta in den ständiga strömmen av ny kunskap och bygga nya strukturer för att er organisation långsiktigt ska överleva och växa.

Som ledare för öppna och nyfikna medarbetare får du chansen att njuta av den digitala transformationen. Du får förhoppningsvis ett ständigt flöde av ny information att förhålla dig till och du har ett mänskligt system runt omkring dig som kan hålla och hantera stora mänger data. Systemet, som du bidragit till att bygga, ger dig och dina medarbetare möjlighet att fortsätta vara er själva och samtidigt ständigt förnyas.

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar