Alla dessa roller

SCTrapporteringDet har varit spännande dagar på SCT-konferensen. Jag har fått ett ovärderligt och sällsynt tillfälle att fördjupa min förståelse för hur jag fungerar tillsammans med andra människor, i en massa olika avseenden.

Det är också ett hårt arbete att delta i den här konferensen, både mentalt och känslomässigt. Varje dag går jag in och ut ur olika grupper, relaterar till nya människor, tänker så det knakar för att förstå sofistikerade teorier, går in i mig själv och utforskar mina djupaste sidor, samtidigt som jag är i ett socialt sammanhang med kollegor och medarbetare som jag månar om. Allt dessutom på ett språk som inte är mitt modersmål. Det är oerhört krävande (och man sover väldigt gott)!

Det är litet som en uppskruvad och kondenserad version av mångas vår vardag. Vi rör oss mellan en mängd olika kontext under en och samma dag och behöver ställa om upprepade gånger för att kunna ta en funktionell roll i relation till vårt uppdrag och mål. Vi måste öppna oss för att möta nya utmaningar, nya människor, nya sammanhang – utan att tappa bort oss själva och vår samlade erfarenhet.

Jag påminns under denna intensiva vecka om hur oerhört viktigt det är att säkerställa att man får tid för att hämta andan, vila och integrera det som händer inom en, vare sig man är på jobbet eller på en konferens. Inom SCT är det en av normerna; din första uppgift är att ta hand om dig själv och säkerställa att du är i tillräckligt bra form för att kunna delta på ett meningsfullt sätt.

Mitt sätt att skapa utrymme för mig själv är att ta långa ensamma promenader och njuta av omgivningarna. Naturligtvis är det en fin bonus att få göra det på ett ställe som San Francisco, och jag använder det tidiga jet-laguppvaknandet till att ta hand om mig själv och uppleva en ny plats.

roller

Rapporterat av: Eva Birgerson