Att prata med 119 personer

SCTrapporteringEtt sätt att föra samtal i en stor grupp är det som vi utforskar på konferensen i en grupp på 120 personer som befinner sig i samma rum och som samtalar genom att använda en specifik metod.

Frågan som gör mig nyfiken är vad som möjliggör att metoden fungerar och jag identifierar tre centrala begrepp.

Medskapande samtal – Några har roller som håller i strukturen och andra för in ny information. Grundprincipen är dock att jag först ska visa att jag förstått det som sagts av föregående person, innan jag för in det jag själv vill säga. Det kräver en hög grad av aktiv medverkan av deltagarna för att samtalet ska hålla farten.

Distribuerad agens – samtliga deltagare kan närsomhelst stoppa flödet och påverka fortsättningen. Om någon ser behov av att förtydliga eller lägga till någon nyans, höjer deltagaren sin röst och påverkar därmed agendan. Detta innebär att alla har möjlighet att lägga in sin del för att styra samtalet och påverka resultatet.

Gemensamt fokus – alla deltagare lyssnar på en person och ett ämne i taget, som nyanseras och fördjupas. Så fort nya ämnen identifieras, tydliggörs om de hör till ämnet som diskuteras eller inte. Om inte parkeras det och tas därefter i tur och ordning. Detta kräver en god struktur och tydliga roller som upprätthåller den.

Att kunna ta till sig information under begränsad tid och komma med ny input är en utmaning även i en liten grupp och att få till det i en grupp med 120 deltagare är riktigt svårt. Jag är förvånad över resultatet och tycker att det utmanar en mer traditionell syn på hur ett möte ska gå till.

möte

Rapporterat av: Jesper Hermansson

Här kan du läsa våra övriga rapporteringar från konferensen.