Bakom förlåten – konsultens verktygslåda

SCTrapporteringI dag var första dagen jag medverkade i SCT-konferensen och jag är full av intryck. Den för mig mest spännande workshopen handlade om att med organisationskonsulter från hela världen utforska SCT:s kärnmetoder. Att få ta del av hur kollegor använder metoderna ger inspiration och nya sätt att tänka kring tillämpning. Om du har varit med i individuell ledarutveckling eller ledningsgruppsutveckling med en konsult från Sandahl Partners har du med stor sannolikhet fått uppleva en eller flera av dessa metoder. Däremot har kanske konsulten inte benämnt metoderna, härmed lyfter jag på förlåten:

Boundarying: Att hantera gränser i tid och rum, exempelvis genom att inte fastna i ältande av det som varit, att inte hamna i spekulationer om det som komma skall och att inte vara upptagen av tankeläsningar, dvs. fantasier om vad någon annan tycker och tänker just nu. Att vara fokuserad här och nu, mindre på sig själv och mer på gruppen man befinner sig i och på den uppgift gruppen ska lösa.

Contextualizing: Att ha klart för sig sammanhanget vi befinner oss i, målet för det vi ska göra och vilken roll vi ska ta. Att kunna ta helikopterperspektiv.

Functional subgrouping: Att hantera olika uppfattningar i en grupp och undvika ”ja, men”-kommunikation. Det handlar om att identifiera vilka i en grupp som tycker si och vilka som tycker så och att låta de som tycker si få prata utan att bli avbrutna av de som tycker så. Därefter låta de som tycker så få prata utan att bli avbrutna av de som tycker si. Med den metoden kan en grupp ägna sig åt problemlösning och lösa sina gordiska knutar.

Vectoring: Att identifiera vägval när gruppen pratar om flera saker samtidigt och bestämma sig för vilken riktning samtalet ska ta. Metoden är lika tillämpbar i enskild coaching när klienten är upptagen av flera utmaningar vid ett och samma tillfälle.

Efter denna workshop tror jag att jag ökat både min förståelse och skicklighet. Konferensen har börjat bra!

Rapporterat av: Michael Soderling

Här kan du läsa våra övriga rapporteringar från konferensen.