Tre tips för att främja hälsa och välbefinnande

Arbetsmiljöverket har i dagarna gått ut med nya riktlinjer för hur bra koll arbetsgivaren skall ha på sina anställdas hälsa. Som arbetsgivare förväntas man ständigt följa hur medarbetarna mår och ta ansvar för att de skall trivas på jobbet. Om stressnivåerna är för höga skall arbetsgivaren vidta åtgärder för att kraven på medarbetaren inte skall överskrida dennes resurser.

Det är förstås en stor utmaning för arbetsgivaren att följa sina medarbetares mående och resursutnyttjande. Det räcker inte att en gång om året skicka ut en medarbetarenkät och hoppas att staplarna är tillräckligt gröna. Det behövs avstämningspunkter i vardagen för att löpande se hur medarbetargruppen mår och kunna sätta in eventuella åtgärder. Ju förr du upptäcker negativa tendenser, desto enklare åtgärder krävs för att få medarbetaren eller gruppen på rätt spår igen.

En metod för att skapa förändring och positiv utveckling i medarbetargruppen är att kalla in organisationskonsulter, eller resurser från HR som hjälper till att skapa vardagliga, mindre frågebatterier i talad, skriven eller digital form. Dessa mätverktyg kan bidra till att du får en närmare koll på trenderna i måendet.

En annan variant är att bli en fena på att lyssna på medarbetarnas kommunikation. Det följer nämligen med en massa dold information i HUR medarbetaren uttrycker sig som kan ge bra underlag till att förstå hur de mår. Ja, det visste du såklart, men vad är det du faktiskt ska lyssna efter?

Här kan SAVI vara till hjälp, ett verktyg för att läsa av personers verbala uttryck och lyssna efter sådant som underlättar flödet av information från en person till en annan. I SAVI termer kallas detta för grön kommunikation. Motsatsen är röd kommunikation, som leder till att informationsöverföring stoppas upp och ofta leder till irritation och fler missförstånd. Jag tror att du har en intuitiv känsla för vilka samtal som har känts enkla och meningsfulla och vilka samtal som har krävt mycket energi och kanske även skapat en bestående irriterad känsla.

Om du tränar på att lyssna och tala enligt SAVI principerna får du på köpet koll på vilka fyra typer av beteenden som behövs för att hålla ett effektivt möte. Du kan läsa mer om SAVI här.

Ett annat tips när det gäller kommunikation, är att om dina medarbetare uttrycker sig i vi-termer tyder det troligen på att de mår bra och är sugna på att vara lojala medarbetare. Forskning från Universitetet i Arizona visar att par som använder vi-termer när de talar om hur de skall ta sig an olika uppgifter har större chans lyckas med sina uppgifter och må bättre än de som använder ord som jag och du i sina problembeskrivningar.

Att prata i vi-termer och därigenom visa att man själv har delansvar i frågan, är alltså mer framgångsrikt än att uttala vad jag och/eller du skall göra. Var dock noga med att inte fuska! Om du använder ordet vi när du egentligen menar att den andra parten skall utföra något, kommer det att genomskådas och kanske ge motsatt effekt.

Sammanfattningsvis, om du lyssnar efter grön kommunikation och dessutom är observant på användningen av vi-uttalanden, har du goda chanser att i vardagen följa trenderna i dina medarbetares mående. Om du dessutom själv använder grön kommunikation och talar i vi-termer kan du påverka dina medarbetare, och dig själv, till att både må bättre och lyckas bättre med det ni företar er. På köpet kan du med gott samvete hävda att du tar ansvar för dina medarbetares hälsa och välmående.

Om du är ytterligare intresserad av SAVI, klicka här

Källa: www.arbetsmiljoverket.se

Källa: Rentscher, Soriano, Rohrbaugh, Shoham och Mehl 2015. Partner Pronoun use, communal coping, and abstinence during Couple-Focused Intervention. University of Arizona.

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här