Psykologisk hållbarhet med ROS

I tider av stress och mental trötthet, med en hjärna där tankarna tycks svåra att samla där de far runt som i en torktumlare kan man fråga sig vad som skapar psykologisk hållbarhet, vad ger psykisk hälsa?

Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet vet vi idag en del om vad vi människor behöver för att på ett hållbart sätt bygga och bevara vårt psykiska välmående. Nedan sammanfattar jag olika forskningsområden kring psykisk hälsa med sju R, ett O och ett S.

Rörelse – Vårt psyke bor i vår hjärna som finns i vår kropp. Psykisk och fysisk hälsa vilar på samma grund. Rörelse är något grundläggande för oss människor och är mer än bara idrott. Innehåller livet just nu mycket stillasittande så finns det all anledning att ta sig tid att finna utrymme för rörelse på jobbet och i fritiden.

Rutiner – Våra biologiska system orienterar sig fortfarande efter jordens rörelse runt solen. Vi behöver för att skapa hållbar psykisk hälsa finna en rytm i vårt liv där det finns rutiner för när vi sover, äter, arbetar och vilar för att vi ska må bra.

Relationer – Människan är en social varelse. Vi behöver, för att hålla psykologiskt, relationer och närhet till andra människor. För några handlar det om någon enstaka vän, för andra om större sociala sammanhang. Man behöver bli klar över sina grundläggande behov och söka upp, utveckla och vårda dem.

Roligt – Livet måste, för att man ska få ny energi, innehålla stunder då man verkligen har roligt. För vuxna kan ansvaret och nyttotänkandet ta över i så hög grad att man glömmer bort vad man blir glad av att göra. Detta är högst individuellt men viktigt att ta reda på.

Resultat – Den omedelbara behovstillfredsställelsen är så lockande. Ordet prokrastinera betyder benägenheten att skjuta upp saker och ting för att istället göra något enkelt i nuet som att kolla runt på nätet eller äta framför TV:n. Men för att må psykiskt bra behöver vi i lagom dos arbeta för det långsiktiga resultatet. Det kan handla om att lära sig glosorna idag för att på sikt kunna prata spanska eller att skriva klart rapporten i tid så att någon mer hinner kommentera den innan den går i tryck. En systematisk planering med delmål motverkar stress.

Ro – Vår hjärna är inte utvecklad i ett sammanhang av konstant uppkoppling. Den behöver förutom aktivitet och stimulans även få vila och oplanerad tid. Stunderna där det blir tyst och tomt i huvudet uppstår för någon i just tystnaden eller meditationen medan det för andra sker under en löptur, när man lagar god mat eller sjunger i kör. Oavsett form så är återhämtning viktig.

Reflektion – Med reflektion menas här den inre ytan av närvaro där man kan få syn på sin egen kompass i livet, upptäcka nya perspektiv och fatta kloka beslut. Psykiskt välmående är kopplat till en känsla av egenmakt där man kan säga ja eller nej eller ”jag behöver tänka” istället för att bara fara runt i vardagens vågor och blåsas fram i andras vindar…

Okänt – Det okända är öppet för var och en att utforska – ingen psykolog eller forskare kan känna allt mänskligt, utan mycket av det vi vet idag bygger på vad vi funnit gäller generellt på gruppnivå. Därför måste det okända få finnas med som en faktor i alla modeller. Vad just ditt O är vet bara du.

Sammanhang – Vi själva råder över en rad faktorer som berör välmående men vi rår inte över allt. Vi finns i sammanhang som kan vara både stödjande och försvårande för oss. Det betyder att när man tänker igenom sin egen situation så behöver man även tänka på familj, fritid och arbete eller skola.

WHO definierar psykisk hälsa som: ” Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.”

Bokstäverna R och O och S kan vara ett stöd när livets vanliga motgångar manar oss att ta ett steg åt sidan för att finna balansen igen.

 

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Läs mer här