Vad är det som gör oss lyckliga?

I den här bloggen tänkte jag ta mig an det svåra men viktiga begreppet lycka, och hur de som väljer att bli chefer och ledare ”lyckas med sin lycka”.

I min roll som organisationskonsult har jag ofta stött på chefer i svåra situationer. Inte sällan har de haft ett uppdrag och en roll att fatta svåra beslut där det minst dåliga till sist blir handlingsalternativet. Ett beslut som påverkar och ibland ”drabbar” många människor. Jag har frågat mig hur chefer trots detta orkar hålla uppe sin energi, sin drivkraft och sitt sociala intresse för människor. Jag ser ibland med beundran hur chefer lyckas hålla sitt humör uppe och sin rollfömåga intakt trots att kritiken haglar.

Ja, hur orkar dessa chefer, som verkar ”lyckliga” trots press och svåra situationer? Får de orken för att de har det så bra förspänt med ”lycka” på andra arenor, t.ex. familj och vänner?

Begreppet ”lycka” har alltid fascinerat mig och jag har många gånger frågat mig själv vad som gör människor lyckliga. Forskningen visar att det är svårt att definiera och mäta begreppet lycka. På frågan vad som skulle göra oss lyckliga svarar många människor (inte minst unga) att lycka är att bli rik, berömd och framgångsrik i arbetslivet.

En intressant studie om lycka är Harvards 75 år långa studie som sedan 1938 regelbundet följt upp 1724 män för att höra om deras liv, hälsa och lycka. Studien innehöll intervjuer, medicinska undersökningar, man pratade med de unga männens föräldrar, man intervjuade fruar och numera ingår 2000 barn till dessa män i studien.

Resultatet från studien är entydigt: Det som gör oss människor lyckliga är goda relationer. Goda relationer ger oss dessutom bättre hälsa. Studien visar följande:

1. Relationer är bra för oss och skyddar oss – ensamhet är skadligt

2. Det är inte antalet vänner eller vilken sorts vänskap som är det väsentliga utan det är kvalitén på relationen som gör oss lyckliga och trygga.

3. De som var mest nöjda med sina relationer blev äldre, friskare och kunde handskas bättre med livets svårigheter som sorg och fysisk smärta.

4. Goda relationer visade sig också skydda den åldrande hjärnan – att ha någon du kan lita på vid din sida som inte sviker när det gäller (trots att ni grälar ibland)

Att jobba för mycket, att tänka på sin karriär och att sikta på att bli rik kanske då inte är det absolut bästa receptet för att bli lycklig. Naturligtvis finns det ett oändligt antal exempel på hur chefer tar sig an sitt uppdrag och samtidigt är lyckliga i sitt liv. Några kanske verkligen vill göra karriär och ägna mycket tid i arbetslivet. Andra inser kanske försent att de ägnat för lite tid åt viktiga relationer där hemma med familj och vänner.

Ett av svaren på varför många chefer trots allt verkar ”lyckliga” och nöjda i sina roller, är förhoppningsvis att de ändå tillhör ett sammanhang (team/grupp) där det finns möjlighet till goda, djupa relationer med kollegor. Tänk att få tillhöra ett team där jag vet att kollegorna alltid ställer upp och inte sviker om det börjar gunga. Jag vet att jag har en chef som kan ge det stöd som behövs. Tänk att tillhöra att team där jag inte behöver vara osårbar. Jag har kollegor som räknar med mig och i sin tur litar på mig.

Min dröm är att alla i ett arbetsliv oavsett roll skall känna en skön, trygg tillhörighet till sitt sammanhang med goda, djupa relationer. Jag tror att vi, med modernt ledarskap och medarbetarskap i Sverige, har så mycket kunskap och en fantastisk möjlighet att skapa bra arbetsplatser där vi kan skapa trygghet, tillit och öppenhet och där vi kan få ut så mycket mer av våra relationer.

De arbetsplatser som kan skapa rätt förutsättningar kommer inte bara att göra sina anställda och chefer lyckligare generellt utan de kommer också att göra sina arbetsplatser mer produktiva och lönsamma. Naturligtvis kommer det trygga nätverket och relationerna på arbetet att också hjälpa oss också att ta oss igenom kriser, sjukdomar och sorg som har med andra arenor att göra.

För den som vill fördjupa sig ytterligare se TED talk med Robert Waldinger: What makes a good Life? Lessons from the longest study on happiness.

Lycka till med dina relationer på arbetet och överallt där du träffar människor.

Om du är nyfiken på Sandahl Partners kan du läsa mer om våra tjänster här