Säg ja till nej-sägare!

Klockan var 19.00 och jag satt i ett trevligt möte där alla verkade vara överens. När vi började närma oss ett avslut lyfte en mötesdeltagare handen och sa: ”nej vänta, jag tror faktiskt inte att det kommer att funka”. Den här personen är ofta den som säger nej och tycker annorlunda och just den här kvällen kände jag hur irritationen växte i mig. Allt hade ju gått så smidigt och alla mötesdeltagare hade verkat vara överens. Varför var hen tvungen att tycka precis tvärtom?

I ett listigt experiment av Solomon Asch undersöktes människors ovilja att gå emot det gruppen tycker. Experimentdeltagaren sattes i ett rum helt ovetandes om att resten av deltagarna i rummet var skådespelare. Ledaren visade fyra streck och deltagarna skulle, en efter en, högt meddela vilka två streck som var lika långa. Skådespelarna hade fått instruktioner om att svara fel och uppge två olika långa streck. Placeringen i rummet var sådan att experimentdeltagaren tillfrågades i slutet. Asch studerade hur denna person svarade när andra redan hade tillfrågats, och dessutom svarat samma sak.

Vad blev då resultatet? Experimentet visade att cirka 75% av deltagarna i experimentet uppgav samma svar som gruppen – trots att de egentligen inte höll med om det svaret. Även när det var tydligt att strecken var olika långa valde den enskilda gruppmedlemmen att hålla med majoriteten istället för att uttrycka en annan, egen åsikt.
Vad har det här med nej-sägare att göra? Jo, Asch testade också att instruera en av skådespelarna att gå emot strömmen och uppge ett annat svar än övriga skådespelare, det rätta svaret. Denna lilla förändring resulterade i att en stor del av experimentdeltagarna nu uppgav rätt svar.  Konformiteten sänktes med hela 80%!  Att höra en person säga ”nej, jag håller inte med” kan alltså ha en mycket viktig roll i en annars likriktad grupp.

Vad säger den här studien från 50-talet om grupper idag? Ganska mycket faktiskt! Vad händer om ett ohållbart förslag går igenom på ett möte för att ingen vågar säga emot? Kanske håller flera medlemmar inne med idéer, hinder och lösningar som aldrig kommer upp till ytan. Att en person då tydligt uttrycker en olikhet och säger nej till det majoriteten tycker, skulle kunna påverka resten av gruppen i en positiv riktning. Den där medlemmen som uppfattas som en bromskloss vid varje möte kan i själva verket vara en bidragande faktor till att en annan person vågar dela med sig av en miljonidé.

Så nästa gång du, som jag, känner irritation för att någon prompt måste tycka tvärtom, se det som en möjlighet för öppningar och nya åsikter. Uppmuntra istället olikheten och dela själv med dig av vad du håller med om eller ser för olikheter. En bromskloss är kanske helt enkelt vad din grupp behöver för att nya idéer ska växa fram.

Vill du ha konkreta tips på hur man kan framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt? Läs bloggen Byggande klimat – Ett onaturligt sätt att prata

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Läs mer här