Ta din roll på jobbet!

På mitt jobb pratar vi ofta om att vi skall ta vår roll på jobbet!! Det låter kanske självklart men är lättare sagt än gjort i många situationer.  Våra tankar, känslor och förutfattade meningar spelar oss ofta ett spratt som gör att vi faller ur rollen och tappar bort vårt egentliga uppdrag, vilket påverkar vår omgivning negativt. Till exempel om jag som avdelningschef utifrån ett eget kontrollbehov går in i alldeles för små detaljer i verksamheten, vilket kan bli väldigt irriterande och kanske förödande för enhetschefens arbete.

Varför är det så viktigt att ta sin roll kan man ju undra?

Det vi vet är att om alla är klara över vilken roll var och en har, och vad som ingår i den blir det både enklare, roligare och effektivare på jobbet! Samarbetet får sig en rejäl skjuts, vi blir bättre på att lita på varandra och att alla tar sitt ansvar, och vi slipper ödsla energi på onödiga struntsaker.

Det här är något jag fått konkret bekräftelse på efter ett utvecklingsarbete vi genomfört med alla chefer och medarbetare i vår organisation. Med lite konsulthjälp och mycket eget arbete har vi fått verktyg och utrymme att prata med varandra om våra uppdrag, mål och roller, hur våra arbetsgrupper fungerar och hur vi kan hjälpas åt att forma den arbetsmiljö vi vill ha.

Resultatet har bl.a. blivit att det professionella förhållningssättet stärks i och med att vi har fått bättre kunskap om och förståelse för våra olika roller. Kommunikationen är bättre i organisationen och alla vet vilka kommunikationsvägar som finns. Det leder till att vi har rätt fokus på t. ex. arbetsplatsträffar. De här resultaten gynnar våra kunder, och vår årliga medarbetarenkät vittnar också om att våra medarbetare är nöjdare och vet bättre vad som förväntas av dem när de är på jobbet.

Två tydliga framgångsfaktorer: rollbeskrivningar och medvetna coachande chefer.

Som medarbetare har jag rätt att vänta mig ett tydligt uppdrag från arbetsgivaren. Om jag får det så blir det betydligt lättare att ta och hålla min roll på jobbet. Hos oss använder vi ledar- och medarbetarkontrakt som bygger på våra styrdokument. Kontrakten följs systematisk upp minst en gång om året och är ihopkopplade med lönesamtalen. Det innebär att vi får en röd tråd mellan roll/uppdrag och prestation.

Som chef behöver jag vara coachande, så att jag kan skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att förstå helheten och använda sina resurser i riktning mot det gemensamma målet. Detta kräver också självinsikt. Att lära känna sig själv som människa och ledare samt få kunskap om vad det innebär att ta sin ledarroll är centralt. Enligt mina erfarenheter ger detta mer trygghet i oss själva och får till följd att vi blir bättre i alla sammanhang – och att vi dessutom gör varandra bättre!

Glad arbetsplats

När dessa kunskaper finns i hela organisationen finns det bra förutsättningar för en glad och effektiv arbetsplats. Att få insikt om hur organisationen hänger ihop och att alla roller är lika viktiga är befriande. Förståelsen av hur de olika uppdragen och rollerna skiljer sig åt blir viktigare än att tänka hierarki. Kompetensutveckling inom det här området är därför väldigt gynnsamt för både arbetstagare och arbetsgivare.

I min roll och med det resultat som jag och mina medarbetare uppnått har jag sett det som viktigt att sprida kunskap kring ämnet både lokalt och nationellt.  Det har varit uppskattat och lett till att många fler nu satsar på kompetensutveckling inom området. Ta gärna kontakt med mig om ni är intresserade av att få mer information och kunskap om hur vi gjort!

OmThereseThomsson