Att jag aldrig lär mig!

Att jag aldrig lär mig! var det som spontant kom till mig dagen innan deadline för detta blogginlägg. Återigen har jag skjutit upp det som kräver lite mer av mig för att istället göra enkla uppgifter som ger mig snabba belöningar.

Ni känner igen scenariot: nytt år, nya utmaningar. Nu ska jag arbeta strukturerat, träna regelbundet och få tid till familjen. Nyårslöften eller bara önskningar om en lugnare tillvaro. Oavsett vilket hamnar vi ofta snabbt tillbaka i gamla spår. Varför blir det så? Den enkla förklaringen är att vi människor till stor del styrs av kortsiktiga belöningar. Vi orkar helt inte vänta på en belöning som kanske kommer till oss senare.

Beteendepsykologin lär oss, byggt på 80-90 års forskning om beteenden, att alla beteenden fyller en funktion. För att förstå beteendets funktion, det vill säga varför man gör som man gör, kan man undersöka vad som föregår beteendet och vilka konsekvenser beteendet får. Förenklat kan man beskriva det som beteendets ABC, där A står för aktiverare – det som sätter igång beteendet, B för beteendet i sig och C för konsekvenserna.

I min arbetsvardag träffar jag chefer som har stora utmaningar med att få tiden att räcka till. De ska strategiskt utveckla verksamheten, leda medarbetare, vara expert, delta på otaliga möten, svara på mail och allmänt vara supermänniskor. I dessa coachande samtal använder jag mig ofta av beteendepsykologins grunder för att tydliggöra varför vi gör som vi gör. Ett typiskt exempel kan vara:

A (aktiverare):

En medarbetare kommer med ett dilemma

B (beteende):

Chefen som inte har tid att förklara säger snabbt ”lämna det här så tar jag hand om det”

C (konsekvens -positiv eller negativ):

– Blir av med problemet för stunden

– Blir bättre när chefen gör det själv

– Känner sig duktig som chef

– Får en känsla av kontroll

Det här exemplet visar på flera kortsiktiga positiva konsekvenser för chefen att ta över uppgiften från medarbetaren, vilket ökar sannolikheten att det kommer hända igen. Chefens beteende får dock troligtvis en rad negativa konsekvenser på längre sikt som ökad arbetsbelastning, stress och osjälvständiga medarbetare.

Som jag nämnde inledningsvis är vi människor benägna att styras av de kortsiktiga konsekvenserna. Chefen agerar alltså mer i stunden för att uppleva den kortsiktiga lättnaden och känslan av kontroll. Utmaningen blir att stå emot de kortsiktiga konsekvenserna och istället fokusera på lång sikt. Ett mer funktionellt beteende skulle förstås vara att bolla tillbaka uppgiften och agera som en rådgivare till medarbetaren. Konsekvenserna av ett sådant beteende kan på kort sikt upplevas som negativa men på lång sikt skapar det större utrymme för chefen, tid över till strategiska frågor och mer självständiga medarbetare.

Forskningen säger att konsekvenserna (C) styr våra beteenden upp till 80 %. Ändå är det så att vi oftast försöker styra beteenden genom att påverka det som föregår (A). Vi upprättar policys, regler, kommer med uppmaningar att hålla deadline, skicka in tidrapporter etc. I exemplet ovan skulle det kunna innebära att chefen stänger dörren om sig för att förhindra att medarbetarna kommer med sina frågor. Det skulle kanske få dem att ge upp efter ett tag, men det leder inte till utveckling.

Det är alltså via konsekvenser vi mest framgångsrikt styr ett beteende i rätt riktning. Vill du ändra beteenden som ska få dig eller dina medarbetare att  gör rätt saker är mitt tips att du gör en analys:

1. Vad är det för beteende du vill ändra (B)?
2. Vad triggar i gång det beteende du vill ändra (A)?
3. Vilka konsekvenser får det? (C) På kort sikt, på lång sikt?
4. Vilket alternativt beteende vill du sträva efter (B)?
5. Vilka konsekvenser får det alternativa beteendet på kort och lång sikt (C)?

Att lära sig grunderna i beteendepsykologi kan hjälpa dig fokusera på rätt beteenden men det räcker såklart inte att veta om det i teorin. Det krävs övning, tålamod, motivation och acceptans att man ibland trillar dit för de korta belöningarnas dragningskraft.

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Läs mer om oss här