Det är insidan som räknas

I Disneys senaste storfilm Insidan ut får vi möta en flicka som växer upp i en trygg och stabil miljö utan större yttre påfrestningar. Plötsligt sätts hela hennes tillvaro ur spel när hennes familj flyttar till en ny stad. Vi får följa hennes väg från nyfikenhet via uppgivenhet och sorg till en ny anpassad tillvaro.

Vi får samtidigt följa med in i hennes huvud för att se hur hennes känsloliv ser ut och hur hon på insidan försöker hantera sitt liv. Flickans olika känslor ges i filmen egna karaktärer i form av små figurer inne i flickans huvud. Flickans olika känslofigurer får styra i olika situationer. I början av filmen agerar flickans känslor oberoende av varandra. De turas om att styra och försöker hjälpa flickan att må bra. Hennes glada känslor har en dominerande roll och jobbar hårt för att få ha ett helhetsansvar för hennes mående. Under filmens gång får flickan ge upp ett antal av sina mest grundläggande övertygelser om hur glad hon är och hur lycklig hon borde vara. Världen så som hon känner den faller samman och kräver ett nytt samspelsmönster mellan hennes olika känslor.

Hur känslornas samspel växer fram och vidareutvecklas påminner om hur en ledningsgrupp utvecklas och mognar.

Känslofigurerna i flickans inre ledningsgrupp tvingas hantera att tidigt inlärda mönster slutar vara funktionella och regler som tidigare varit viktiga förlorar sitt värde. Under filmens gång utvecklas nya ledarfunktioner, samspelsmönster och nya funktionella kärnvärden.

Utan att avslöja för mycket om filmen är känslornas/ledningsgruppens förmåga att integrera olikheter en stark framgångsfaktor för att flickan skall kunna hantera sin omgivning på ett välfungerande sätt. Integreringen av olikheter i flickans inre liv sker genom att de traditionella strukturerna ersätts av ett inre ledarskap som bygger på ett mer komplext beslutsfattande där flera motstridiga sanningar tillåts samexistera.

En väl utvecklad ledningsgrupp har förmågan att identifiera förenklade verklighetsbeskrivningar, omformulera dessa och sammanfoga motstridiga budskap. Den klarar också att ge utrymme för information om misslyckanden och motstånd i organisationen, lyssna på motståndet, och identifiera dess funktion, samt använda den funktionen i ett mer komplext beslutsfattande.

Det finns gott om forskning som stödjer idén om att en välfungerande ledningsgrupp som kan integrera sina olikheter fattar beslut som i längden är mer lönsamma för företaget. Så varför inte gå och se Insidan ut med ”ledarskaps-ögonen” på och om du är nyfiken på att läsa mer är Susan Wheelans Creating effective teams en bra start.

 

Nyfiken på Sandahl Partners? Läs mer om våra tjänster här