Sandahl Partners stödjer Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Läs mer och hjälp till här

Document1