Vart är vi på väg?

”På Spåret” är ett populärt fredagsnöje på TV där två lag, första klass och dressinen, tävlar mot varandra. Det går som på räls och allteftersom vi närmar oss målet blir det lättare att gissa vart vi är på väg. Det är ofta klurig information som vi får under resans gång och när vi slutligen är framme känns allt väldigt självklart, vi borde ha insett det här mycket tidigare, varför såg vi inte målet…?

TV-programmet har många likheter med den situation som vi står inför i Sverige idag och många frågar sig, ”vart är vi egentligen på väg”? Men frågan förblir obesvarad. Vi får information och kunskaper på vägen men hur använder vi den? Visionerna, målen och ledarskapet tycks saknas idag och att vädja till medborgarna att öppna sina hjärtan är inte tillräckligt!

Vi ser utanförskap och SD:s framväxt och vi ser att Sverige har problem med tolerans. Enligt senaste rapporten från FN:s människorättsråd ökar rasismen i Sverige. Hur kan vi på riktigt skapa ett inkluderande samhälle och vad krävs av näringsliv och civilsamhälle om vi ska nå dit?

Idag är ca 20 procent av Sveriges befolkning födda utanför Sverige. Genomsnittligt har dessa personer en något högre utbildningsnivå jämfört med infödda svenskar. Kompetensen tas inte alltid tillvara och få av dessa personer har makt och inflytande. Det är till exempel endast 3 procent av VD:ar för kommunala bolag i Stockholm och Göteborg som är födda utomlands. Men det ser inte ljusare ut vad gäller kvinnor, endast 5,6 procent av VD:ar i noterade bolag är kvinnor.  Normen tycks intakt och trots att 64 procent av cheferna tycker att mångfald är viktigt arbetar endast en fjärdedel av landets chefer aktivt för mångfald. Märkligt eller hur?

Det manar till eftertanke för alla oss som inser att jämställdhet och mångfald är en avgörande framgångsfaktor för Sverige. I ett näringsliv där konkurrenskraft och avkastning styr borde något så lönsamt som jämställdhet och mångfald gå som på räls!

En homogen grupp tänker samma tankar och har svårt att vara kreativ. Möjligheterna att göra en heltäckande riskanalys minskar kraftigt när inte olika infallsvinklar blir hörda. För att inte tala om vilka signaler en homogen styrelse eller ledningsgrupp sänder och hur det kan sänka företagets varumärke, i synnerhet i konkurrensen om kompetenta medarbetare. Det finns exempel på att svenska företag förlorar offerter på grund av att deras team inte varit tillräckligt diversifierade.

Ledare och chefer behöver bli påminda om att alla förändringar börjar uppifrån och vill inte styrelser, ledningsgrupper och alla de personer som har makt över dagordningen sätta sig på skolbänken för att bättre förstå vart vi är på väg och vad som behöver göras, hur ska vi då begära att medborgare och medarbetare ska vara förstående?

Vad behöver då göras? Jo, vi behöver bland annat en tydlig vision, ett dugligt ledarskap, kanske mäta mångfald och inventera gruppers kompetenser för att ta reda på vad vi saknar. Vi behöver på allvar diskutera vår egen bild av oss själva och jämföra den med hur vi uppfattas av omvärlden.

Kort sagt behöver vi fler ledare som har vilja och mod att flytta fram positionerna, annars är risken stor att vi aldrig når fram till målet. Vill vi säga till våra barn att vi aldrig förstod vart vi var på väg? Givetvis inte. Vi vill istället säga att vi förstod att vi var på fel spår och att vi därför gjorde allt vi kunde för att bryta mönstret, ändra riktningen och arbeta för att skapa ett samhälle för alla.

 

Om vår gästbloggare Ann-Katrine:

Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och startade företaget E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB år 1993. Idag arbetar Ann-Katrine också med mångfald utifrån ett lönsamhetsperspektiv och har breddat verksamheten med CSR frågor (företagens samhällsansvar) genom företaget Corporate Responsibility i Sverige AB. Ann-Katrine arbetar nationellt och internationellt med utbildning, utveckling och stöd i förändringsarbete bland annat för organisationen ICLD som mentor i projekt för lokal demokrati med genderperspektiv.

 

Sandahl Parterns 30 år

 Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se