Valet mellan ja och nej

En av de viktigaste orsakerna till stress och mental överbelastning är tendensen att ”ta på sig för mycket”. Trots att man många gånger vet att en ny aktivitet, uppgift eller ett nytt ansvarstagande på jobbet eller på fritiden kommer att innebära en sprängd almanacka och sömnlösa nätter, så har många av oss väldigt svårt att säga nej.

För att komma åt den här typen av svårigheter kan man ta stöd för tänkandet med hjälp av TEEK- modellen:

TID

ENERGI

ENGAGEMANG

KOMPETENS

Dessa fyra områden är värda att utforska och reflektera kring innan man säger JA eller NEJ till ett erbjudande, en förfrågan. Och det är viktigt att börja med det mest uppenbara:

TID

Det är egentligen väldigt enkelt: har man inte tid så har man inte tid. Det är för många en stor utmaning att inse denna sanning, även när man i praktiken faktiskt har möjlighet att tacka nej. Att sätta sig ned med almanackan och i lugn och ro göra en rimlig tidsbedömning är A och O. Inser man att det blir en alldeles för pressad tillvaro om man tar på sig mer att göra eller ansvara för, då behöver man inte gå vidare och reflektera kring de övriga områdena. Det är meningslöst att fundera över om man har energi eller kompetens för att sitta i bostadsföreningens styrelse eller söka det där nya, attraktiva jobbet som samtidigt kommer att innebära en mängd extraarbete, om man i alla fall saknar tid för det.

ENERGI

Låt oss anta att tiden finns, att det finns luckor i almanackan som kan fyllas. Då blir nästa avgörande om man har energi rent fysiskt och psykiskt. Det handlar om en slags renodlad inkänning av den egna kraften, oberoende av intresse eller engagemang. Finns orken? Finns förmågan att fokusera och ge mentalt utrymme om man säger JA?

ENGAGEMANG

Nästa steg är att fundera på om man känner entusiasm och intresse för uppgiften. Ofta är ens engagemang avgörande för om det ska bli ett bra resultat. En brasklapp dock: att vara engagerad och entusiastisk över något är samtidigt inte en garanti för att man har den kunskap och skicklighet som krävs. Därför den sista punkten för reflektion:

KOMPETENS

Är man tillräckligt kunnig? har man den erfarenhet som krävs? Finns en solid utbildning i bakgrunden? Att ta på sig ett uppdrag eller få ett jobb utan att vara klar över om man kommer att kunna leverera det som krävs är en påtaglig stressfaktor som skapar många farhågor och bidrar till olustkänslor av enerverande karaktär.

Naturligtvis är verkligheten betydligt mer komplex än vad TEEK-modellen antyder. Det är inte alltid man har möjlighet att välja mellan ett tydligt JA eller NEJ – varken på arbetet, fritiden eller i familjelivet. Exempelvis frågan om tid: den handlar inte bara om luckor eller inte i en almanacka. Den handlar också om att omfördela, planera smartare, hjälpas åt, kanske tvinga sig avstå från något för att kunna tacka JA till något annat.

Om man använder TEEK-modellens lite ”fyrkantiga” upplägg som utgångspunkt, i den ordningsföljd som beskrivs här, då blir den en hjälp att sortera alla infall, tvivel och förhoppningar som uppstår i valet mellan JA och NEJ eller när man står i en komplicerad och svåröverblickbar valsituation. På så sätt blir TEEK ett neutralt men också smidigt verktyg för att förhindra eller minska vardagsstressen.

 

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se