Sluta tro på dig själv!

Vi människor är meningsskapande varelser. Vi vill och behöver förstå vår omvärld och när vi inte gör det letar vi hypoteser som kan förklara vad som händer i och omkring oss. Vi tänker ut en förklaring och söker sedan efter bevis för att den är sann.

Vi har dock i denna process redan gjort tre fel:

1, Vi har litat på vår perception d.v.s. att vår uppfattning av verkligheten är en objektiv sanning.

2, Vi har också trott på den hypotes vi skapat om orsaker och förklaringar.  Kanske har vi känt lättnad när vi hittade en förklaring och tolkat lättnaden som ett bevis för att vi hittat rätt förklaring.

3, Slutligen har vi sett till att bekräfta denna hypotes, d.v.s. omedvetet letat efter bevis för att den är sann och lika omedvetet förkastat sådant som visat att den inte är sann. Detta brukar kallas för confirmation bias, ett tankefel som innebär att vi mycket hellre behåller en uppfattning eller teori (hur fel den än är) än skaffar oss en ny.

Ett väldigt vanligt tankefel är när vi har hypoteser om vad någon annan person tycker/tänker/känner/vill. Man kan kalla detta för tankeläsning. Ordet i sig tydliggör hur absurt det är – vi vet ju egentligen att ingen kan läsa andras tankar!

Risken med dessa tankefel är att vi bidrar till missförstånd, ineffektivitet och konflikter. Vi riskerar att ha fel förväntningar på oss själva och vår omgivning vilket också avgör om vi i efterhand känner oss nöjda eller missnöjda med något.

Hur kan du då hantera dessa fel och tro mindre på dig själv och din tolkning av omvärlden? Mitt tips är att motverka dina tankefel genom att…

1, Vara medveten om att dessa tankefel finns och att du liksom alla andra har dem. De är en naturlig del av att vara människa.

2, Medvetandegöra när de slår till. Reflektera kring om du faktiskt vet något eller bara har en hypotes eller en tankeläsning.

3, Verklighetspröva dina hypoteser. Sök efter fakta! Fråga andra som du ”tankeläser” om hur något verkligen är, se till att vara öppen för andra perspektiv och möjliga förklaringar samt poängtera för dig själv att du inte vet, du har bara en hypotes.

Du behöver sluta att tro på dig själv när du har olika tankar och hypoteser. Det innebär dock inte att du ska sluta att tro på din förmåga. Vi är alltför många som har negativa hypoteser om oss själva som inte är verklighetsprövade, d.v.s. en slags negativa bias om oss själva. Applicera i stället ovanstående metod även på dina hypoteser om dig själv, så kan du skapa en större frihet och öppenhet med ökade möjligheter till framgång och välmående.

Läs mer om dessa fenomen i våra tidigare bloggar:

Antaganden leder till strul

Är du en tankeläsare

Litteratur:

Daniel Kahneman: Tänka, snabbt och långsamt (Volante 2011)

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se