Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss

Daniel Pink är ett stort namn när det gäller motivation och engagemang, inte minst genom alla hans filmer som går att se på nätet. Han är författare och föreläsare och anses vara en av de mest inflytelserika managementtänkarna i världen.

En av filmerna på TED talk heter ”The puzzel of motivation” där Daniel Pink håller ett kort tal på ca 20 minuter om motivation och drivkraft. Budskapet går ut på följande.

Historiskt sett har organisationer, ekonomer och politiker haft idén att vi människor i stor utsträckning motiveras av ”morötter” och ”piska”.  Ökad belöning i form av pengar och annan yttre belöning skulle stimulera oss till att öka vår prestation. Daniel Pinks budskap är att vi motiveras betydligt mindre av ekonomiska incitament än vad vi trott. Daniel Pink och de studier han hänvisar till menar att detta är ett förlegat sätt att se på motivation.

Det finns enkla, mekaniska och mer monotona sysslor där ”morötter” faktiskt ökar vår prestation, men så fort en uppgift blir bara något mer kognitivt krävande så skapar inte den yttre belöningen ökad prestation. Tvärtom visar en del studier att ökad yttre belöning snarast minskar människors prestation. Två forskare, Deci & Ryan, har tittat på orsakerna till detta och menar att den inre belöningen kan undermineras av externa belöningar eftersom individen då inte upplever att beteendet är självvalt och utförts för sin egen skull.

Psykologer, socionomer och ekonomer har faktiskt vetat detta ganska länge. Ändå har vi ett arbetsliv som i stor utsträckning fortfarande agerar och skapar förutsättningar för människor utifrån yttre belöning.

Vad är det då som motiverar oss idag i våra organisationer och föreningar när sysslorna inte är mekaniska och enkla? Naturligtvis är det en komplex och stor fråga och Daniel Pink kanske förenklar en smula. Han menar att människor först behöver försörja sig och få en rimlig lön som gör att vi löser det som handlar om att ha ett drägligt liv med rimlig trygghet. ”Pay people enough to get the issue of money off the table” säger Daniel Pink.

När detta är uppnått, skapas den verkliga motivationen och engagemanget att anstränga sig lite extra (som leder till ökad prestation) av den egna inneboende motivationen. Han lyfter fram tre faktorer som mest betydelsefulla.

1) Autonomy innebär att vi stimuleras och mår bra av en viss nivå av självstyre och att kunna agera självständigt i det sammanhang vi befinner oss i. Vi mår bra av våra frihetsgrader och det gör oss mer kreativa och stimulerade.

2) Mastery – drivkraften att lära nytt, utvecklas och bli bättre på det vi gör, leder till att vi känner stolthet över att bli skickligare och kunna bemästra något.

3) Purpose – innebär att min uppgift har en högre mening och betyder något för mig eller för andra. Meningsfullheten med det jag gör är något större än den yttre belöningen. Den gör mig tillfreds, nöjd och stolt. Kanske får det oss att känna oss betydelsefulla.

Kanske är det så att vi alla mer eller mindre längtar efter att höra till ett sammanhang där vi kan känna denna inre motivation och hur det hjälper oss till ”flow” inte minst om vi kan lyckas ihop med andra.

Låt mig ta ett exempel från en liten ort norr om Örebro där det sedan 40 år finns en Bordtennisklubb. Trots minskande befolkning har klubben bestått och utvecklats. Mycket tack vare Kent som är en fantastisk tränare och som lagt ner tusentals timmar på att inspirera och utveckla både tränare, ungdomar och barn sedan han var med och grundade klubben 1975.  Han är tränare, tävlingsarrangör, domare och överdomare.

Vad är det som motiverar Kent år efter år? På vilket sätt kan vi förstå begreppen Autonomy, Mastery och Purpose som det verkliga skälet till hans motivation?

Så som jag uppfattar denna eldsjäl så har han till att börja med upplevt en stor meningsfullhet – Purpose – med det han gör genom att duktiga ungdomar utvecklas och lyckas förvånansvärt bra mot större klubbar. Kent upplever troligen Autonomy i sitt ledarskap och stimuleras förmodligen både av friheten att kunna planera och agera självständigt.  Att Kent oupphörligen fortsatt att utveckla både sitt eget pingiskunnande, sin organisationsförmåga och sin coachande förmåga ger verkligen bilden av att någon som vill lära nytt och utvecklas – Mastery.

Hur ser det ut i ditt sammanhang? Vad är det som skapar genuint engagemang där du befinner dig? Skulle det gå att öka denna inre belöning i den grupp du tillhör?

 

Kontakta oss gärna på info@sandahls.se om du vill veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster.