Varvtalseffekten

”Jag var så uppe i varv att jag inte kunde sova.” ”Jag var på landet i helgen – snacka om att gå ned i varv…”

På en skala mellan 1 och 10, vilket varvtal är du på just nu?

Detta varvtal påverkar dig mer än du förmodligen tänkt på. Det kan faktiskt ha avgörande påverkan på vad du prioriterar och vilka beslut du tar.

När vi går upp i varv kan vi sägas gå uppför en aktivitetstrappa. Trappan kan delas in i tre zoner, där den översta delen är stresszonen, den mellersta är arbetszonen och den nedre är vilozonen.

Varvtalet påverkar oss genom att de sympatiska och parasympatiska systemen i våra kroppar tillsammans sätter samman den hormonmix vi behöver för att kunna utföra något som prioriteras som viktigt utifrån nuvarande situation. Situationen (våra tankar, känslor och behov uppkomna från yttre och inre stimuli) ställer alltså in vårt system utifrån ett optimalt recept för situationen.

Blir du t.ex. jagad av ett lejon ska systemet se till att du springer i säkerhet och kroppen förser dig med rätt hormonmix för att klara detta. Denna systemmix ser alltså till att du prioriterar rätt det vill säga i exemplet att försätta dig i säkerhet. Men denna inställning gör också något annat med dig:

Systemet svarar nämligen sedan med tankar, känslor och beteenden som motsvarar den zon du befinner dig i. 

Systeminställningen eller varvtalet påverkar med andra ord i sin tur våra tankar, känslor och beteenden. Det innebär att det du tänker, värderar och prioriterar till stor del kan bero på vilket varvtal du befinner dig på.

Om du är i Stresszonen värderar du oftare effektivitet, produktivitet och att avsluta saker medan du prioriterar ned omtänksamhet, kreativitet och vänlighet. Ju högre upp i varv du är, desto mer tenderar du dessutom att tolka omgivningen som farlig och sannolikheten för att prioritera att vara kvar på högt varvtal ökar.

Är du i Vilozonen tycker du däremot oftare att det är viktigt att ta det lugnt och bara återhämta dig. Du värderar empati, omtänksamhet och relationer liksom omsorg om både dig själv och andra. Du får kanske inte så mycket gjort, men det känns inte heller så viktigt.

I Arbetszonen utför du saker utan att slita på dig själv eller ”gå igång”. Du har då ofta kontakt med såväl den lägre zonens lugn och självklarhet som den högres effektivitet och produktivitet.

Vi kan alla ta oss nedför trappan, men på olika sätt – med allt från musik, böcker och goda middagar till meditation, träning eller trädgårdsarbete. Det spelar ingen roll hur, bara att vi går ned i varv regelbundet.

Genom att medvetet röra dig upp och ned i varv kan du alltså påverka dina tankar, känslor och beteenden såväl som de värderingar, behov och prioriteringar som styr hur du lever ditt liv.

Vilket varvtal väljer du just nu?

 

Om du är nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster får du gärna kontakta oss på info@sandahls.se