R-E-S-P-E-C-T

Det har hänt att jag har försökt lyssna på en god väns berättelse utan att försöka komma med förslag på hur hen hade kunnat göra saker annorlunda. Alltför ofta kan jag ändå inte hindra mig från att ge ett par goda råd eller föreslå en lösning på vad jag ser som personens dilemma.

Ibland har jag tvärtom blivit ombedd att ge ett råd: ”Vad skulle du göra i min situation?” Jag har ofta känt mig tveksam till att svara och försökt säga något om att jag inte känner till nog om situationen eller att svaret beror på så många olika faktorer.

Andra gånger hamnar jag i lägen där jag upplever att jag borde berätta för någon att deras beteenden inte funkar, men jag låter bli för att jag är rädd att trampa personen på tårna eller för att skapa dålig stämning.

Alla dessa situationer är en del av vardagen. Jag försöker balansera mellan att lyssna, att ge råd och att ge den feedback/återkoppling som behövs för att visa mina vänner den respekt jag tycker att de förtjänar.

På många sätt liknar dessa avväganden de som du som ledare behöver göra för att dina medarbetare skall uppleva att de bemöts med respekt. De flesta av oss vill respekteras för att vi har egen kompetens, egna behov och egna tillkortakommanden.

Respekt är faktiskt en av de faktorer som har störst påverkan på medarbetarnas engagemang, hälsa och arbetstillfredsställelse. Läs mer här

Hur kan då du som ledare avgöra när det är läge att lyssna, ge råd eller ge feedback? Det enkla svaret är genom att träna. Träna på att medvetet ge tydliga råd/instruktioner. Träna på att lyssna och ställa nyfikna frågor. Träna på att berätta vilken effekt en medarbetares beteende har på ett mål som medarbetaren försöker uppnå. Var sedan nyfiken och uppmärksam på hur ditt val av strategi påverkar din medarbetare, så att du kan ändra ditt beteende nästa gång vid behov.

Utmaningen är sedan att inte blanda samman dessa beteenden. Ge inte råd när någon vill att du skall lyssna. Uttryck tydligt vad du föreslår när en person verkligen önskar eller behöver detta. Lyssna och var nyfiken på hur din medarbetare själv vill lösa sina egna utmaningar. Ge dina medarbetare feedback i smått och stort, när de inte själv har de insikter de behöver för att nå de mål de själva utryckt att de har. Om du dessutom gör detta mot en bas av bekräftelse och uppmuntran ger det extra bra effekt.

Visa dina medarbetare respekt genom att ge råd, lyssna och ge feedback i en salig men tydlig och väl genomtänkt blandning, så att de kan växa och utvecklas.