Grattis Sandahl Partners!

Som ordförande i Sandahl Partners Stockholm vill jag utbringa ett stort GRATTIS: 30 år som företag är mycket imponerande!

Minst lika imponerad är jag när jag tänker på hur framsynta Christer och Patricia Sandahl var när de startade företaget. Vilken udda företeelse ett företag med organisationspsykologer måste ha varit i mitten av 80-talet! Framtiden måste ha känts minst sagt osäker, och som i alla företags historia har resan hit säkert kantats av upp- och nedgångar.

Så kommer det förmodligen bli även fortsättningsvis, men jag känner mig tämligen säker på att Sandahls kommer att finnas kvar om ytterligare 30 år. Från min horisont som VD och konsult inom Talent Management området ser jag att det händer så oerhört mycket spännande inom arbetslivet som gör att behovet av Sandahls tjänster enbart kommer att öka:

1) Medarbetarna är verkligen organisationens viktigaste resurs. Det har sagts sedan 70-talet, men det verkar vara först nu som ledningarna faktiskt förstår att det är sant. Och ju längre in i kunskapsekonomin vi kommer, desto mer sant kommer det att bli.

2) Vi kommer att få en brist på talanger. De största generationerna har precis, eller skall snart, gå i pension. Förmågan att attrahera och behålla rätt talanger blir därför oerhört central. Och den förmågan maximeras i välmående organisationer med ett gott ledarskap och en funktionell kultur.

3) Vi kommer jobba alltmer teambaserat. Det blir allt vanligare att temporärt sätta ihop en tvärfunktionell grupp människor med rätt bakgrund för att lösa en specifik uppgift, eftersom det passar vår snabbrörliga värld. Dessutom är det så de nya generationerna som kommer in på arbetsmarknaden helst vill jobba.

4) Vi måste ha en objektiv rekryteringsprocess. Studie efter studie visar att vi fattar fel beslut om människor när vi går på magkänsla. Alla företag borde därför fundera på hur de bäst använder sig av olika typer av tester och psykologisk spetskompetens i sin rekryteringsprocess.

De här trenderna matchar Sandahls tjänsteportfölj perfekt, och Sandahls kommer därför även fortsättningsvis ha en viktig roll att fylla i att lyfta över kunskap och forskning inom organisationspsykologin till vårt svenska näringsliv.

Jag är därför övertygad om att Sandahls kommer finnas kvar även om 30 år, och ber att få skriva upp mig på listan över gästbloggare även år 2045.

Om Henrik Martin