Tre bästa tipsen för att få folk att lyssna

Vi har tidigare skrivit om problemlösande kommunikation här i bloggen. Anledningen till det är att sättet du kommunicerar på har avgörande betydelse för produktivitet och arbetstrivsel. Nedan följer tre exempel på brus i kommunikation, det vill säga kommunikationsbeteenden som försvårar förståelse. Om du kan leva dig in i exemplen känner du kanske förvirring eller osäkerhet. Det är det som brus ställer till med.

Exempel 1

”Jag tycker det är dags att vi fattar beslut i den här frågan, det är verkligen på tiden att vi sätter ned foten. Vi behöver komma till skott och staka ut hur det ska bli, jag anser att vi har väntat alldeles för länge med spika det här och om vi inte gör det nu så är det snart försent eftersom avsaknad av riktning ger oss otydlig vägledning. Hur man än vänder och vrider på det kan ingen verksamhet komma framåt utan ta ställning i viktiga frågor och det gäller även oss. Så vi måste ta oss samman och komma fram till vad som gäller.”

Exemplet illustrerar redundans, det vill säga överflödig information. Den som talar säger samma sak om och om igen med olika formuleringar. Jag hör det ofta i grupper där man inte är bra på att ge varandra respons på inlägg. Ju tystare gruppen är, desto större risk för redundans hos den som talar.

Tips: Du som talar kan korta ner din utläggning och tydligt be om respons, till exempel ”jag skulle gärna vilja höra era reflektioner på detta.” Du som lyssnare kan vinnlägga dig om att inte låta någons budskap bli hängande. Om du håller med, säg ”bra förslag!” Om du inte håller med, säg ”berätta mer så jag förstår dina bakomliggande skäl.”

Exempel 2

”Man kan inte hålla på så här. De inblandade kan inte anses hålla måttet och bedömningen är att problemet ligger på en högre nivå vilket självklart borde föranleda adekvata åtgärder från ansvariges sida.”

Exemplet illustrerar vaghet vilket kan uppstå när den som talar är rädd för att trampa på en öm tå.

Tips: Du som talar kan sträva efter att ge entydiga budskap och du som hör vaghet kan gott be den andre definiera vad han/hon pratar om.

Exempel 3

”Jag tycker att du har tagit till dig ditt uppdrag väl men du verkar inte ha förstått de grundläggande ingångsvärdena.”

Exemplet illustrerar motsägelse. Var det ett positivt eller negativt budskap?

Tips: Lösningen är att bli mer konkret. Den som tar emot ett motsägelsefullt budskap behöver sätta ord på sin upplevelse, till exempel ”det jag hör dig säga nu är att du både är nöjd och missnöjd, ska vi börja med det du är nöjd med eller det du är missnöjd med?”

Avslutningsvis är ett tips på övergripande nivå att i ditt team lyfta hur ni pratar med varandra. Att resonera om begreppen redundans, vaghet och motsägelser, skapa en gemensam förståelse för dem och kontinuerligt bevaka er kommunikation brukar ha positiv effekt.

 

Referenser

Losada, M. & Heaphy, E (2004). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams: A Nonlinear Dynamics Model. American Behavioral Scientist 2004; 47; 740

Wheelan, S (2013). Att skapa effektiva team. En handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur AB

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se