Våga leda dina medarbetare i mål

I höstas hamnade jag i ett intressant samtal med en chef i USA. Samtalet handlade om förändringsledarskap och trenderna i hennes bolag. Hon hade en tydlig bild om vad som gör skillnad och hur de idag tränar chefer i att nå sina mål och ta ansvar för sina teams leveranser. Samtalet mynnade ut i ett boktips om ledarskap, som känns konkret, relevant och användbart även för svenska organisationer; The 4 Disciplines of Execution” (McChesney, Covey och Huling)

Boken handlar om det ansvarstagande ledarskapet som bidrar till varaktig förändring och framgång för team och organisation. Metoden är inte helt olik hur vi tänker på Sandahl Partners och har en hög relevans i dagens snabba förändringsklimat

En stor del av ledarskapet idag handlar om att på ett eller annat sätt driva förändring. Så länge ledarskapet innefattar människor kommer inga resultat utan människornas åtaganden, engagemang och förändringsvilja. Framgången är avhängig ett antal nya beteenden som ska utvecklas, implementeras och normaliseras hos människorna i organisationen. Detta menar boken (och jag) är den ultimata ledarutmaningen för många.

Dessutom menar författarna att det stora hotet är att förändringsledarskapet ska utföras vid sidan om den massiva energi som behövs för att säkra den operativa verksamheten.

Bokens 4 områden är i korthet:

Discipline 1 ”Focus on the widely important”

Hitta ett eller två mål som gör all skillnad för framgången. Ett bra utförande startar med ett fokus på rätt saker (WIG = Widely Important Goals). Fyra regler som hjälper att fokusera organisationen är att

– Inget team fokuserar på mer än två WIG i taget

– Alla mål ska tydligt bidra till det övergripande målet för organisationen

– Överordnade chefer sätter inte målen men har vetorätt

– Alla WIG har tydliga deadlines och resultatmål

Discipline 2 ”Act on the lead measures”

Identifiering av de åtgärder och processer som möjliggör måluppfyllelsen och samtidigt kan tala om att vi är på rätt väg. Dessa nyckelprocesser följs upp och har fördelen att man i nutid mäter möjligheten att nå sina mål, istället för att i efterhand mäta en effekt som inte kan korrigeras.

Discipline 3 ”Keep a compelling Scorecard”

Uppföljningen skall göras löpande och synlig för alla. Det viktiga är att alla ska kunna följa de pågående åtgärderna och medlemmarnas beteenden i realtid. Detta ökar motivationen och hjälper till att hålla fokus på de prioriterade åtgärderna. Framgångsrika team behöver hela tiden veta om de är på väg att nå målen eller om något behöver ändras för att komma på spåret.

Discipline 4 ”Create a Cadence of accountability”

Det fjärde steget handlar om att skapa en rytm och stadga för uppföljning, konsekvenser och ansvar. Varje team ska kunna följa sitt arbete och sitt resultat, ta ansvar för sin utveckling och planera resurser så målen nås i tid. Det är här allt arbete sker. Steg 1- 3 handlar om att skapa förutsättningar för att lyckas, medan steg 4 är själva arbetet. Det är också här ledarskapet blir situationsanpassat och coachande.

Avslutningsvis är det är viktigt att alla team har löpande uppföljning hur arbetet mot de viktiga målen framskrider. Gärna varje vecka.

Lyckas man som chef och organisation med dessa steg kan man aktivt leda mot framgång och samtidigt börja bygga en kultur med team som utvecklar sig, når sina mål och får sin egen, ledarens och organisationens uppmuntran.

 

Är du nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se