Minst en kullerbytta om dagen – orkar vi det?

Världen krymper sägs det. Det mesta kommer närmare. Samtidigt går det inte att undgå att vi som individer och organisationer både välkomnar och gör motstånd när mångfalden växer till och vill bli en naturlig del i våra liv. Det segregerade Sverige skapar idag avstånd mellan människor som blir effektiva fantasibäddar för fördomar.

Demografiska förändringar är tydliga i dagens Sverige. Den så kallade andra generationen är idag fler än de som invandrat till landet. Trots att de är födda i Sverige riskerar de att bli en egen kategori som inte räknas på arbetsmarknaden eller till en svenskhet som ligger öppen.

Uppenbarligen har vi problem här. Min uppfattning är att organisationer som inte tänker mångfald i den egna framåtsikten kommer få problem med den egna verksamheten förr eller senare.

Använd ledarskapet

Två saker ser jag har betydelse för ledarskapet framöver. Det första är att vita homogena organisationer behöver rekrytera så att fler erfarenheter och kompetenser lyfts in i organisationen. Kompetenser som vi inte riktigt vet att vi saknar eftersom vi har svårt att prata om något som vi inte känner till ännu. Kanske finns det även en del rädslor med i bilden som skymmer den egna sikten.

Det andra handlar om att vi som ledare behöver utveckla vårt ledarskap för detta syfte. Det är här som kullerbyttan kommer in när du och din organisation börjar tänka och göra mångfald på riktigt. Det sker när ni går in i det stadium som innebär att börja leva och aktivt göra nya saker med stöd i den mångfaldsplan som finns i organisationen.

Detta innebär för mig att representationen ändras i organisationen och att utrymme och mandat följer med denna nya representation. Nya saker kommer att ske, kulturen förändras och arbetslivet kommer gå mer i takt med samhället vi har idag.

Arena för förståelse

Förutom att det är socialt och ekonomiskt ohållbart att inte utveckla mångfalden på en samhällelig nivå finns det individuellt mänskliga värden att vinna för var och en. Det är en medborgerlig uppgift för oss alla att ha förståelse för hur diskriminering går till i dag, hur människor riskerar att göras till ”främmande” av de som har makt att definiera. En arbetsplats är en utmärkt arena att träna sig till ökad medvetenhet och förståelse.

Vad betyder ökad förståelse? Frågan ställs allt oftare i sådana här sammanhang. Inte säkert att det ger ökad kunskap men det räcker långt med insikt om sammanhang och underliggande historiska strukturer. Svaret kan bli att jag inser bättre hur lite jag förstår vilket kan vara en bra början.

Små viktiga steg

När vi får mer mogna organisationer kommer dessa att läcka ut sin medvetenhet till marknaden, till medborgare och intressenter. Vägen dit går genom kullerbyttor. Trösterikt är då att minnas att de flesta gör kullerbyttorna framlänges. Jag vet att vi inte kommer långt med bara kullerbyttor men ingen sysslar med denna exercis i evighet. Vi lär oss och andra upptäcker oss. Andra som vi inte visste fanns för oss.

Om Leif Magnusson