Tacka vet jag nyfikna kvinnor

Det har antagligen hänt både dig och mig att vi sitter på ett möte och funderar på varför inte fler ser det jag ser. Ibland blir det frustrerande att de andra ställer frågor eller diskuterar saker som inte passar in i min egen bild av hur frågan skall behandlas eller nästa steg borde se ut. Det är lätt att tappa nyfikenheten på vad andra tänker och hur de ser på saken. När du förlorar din nyfikenhet på vad andra tycker och tänker slutar din grupp att fatta kloka beslut.

I en studie från 2010 publicerad i tidningen Science, och refererad till i ibland annat The New York Times nyligen, presenteras forskningsresultat som visar att förmågan att förstå andras intentioner och att läsa mellan raderna, påverkar gruppens förmåga att fatta kloka beslut.

Ytterligare två parametrar som visade sig ha avgörande betydelse för om gruppen skulle fatta kloka beslut eller inte var om alla gruppens medlemmar var delaktiga i diskussionen samt om gruppen bestod av huvudsakligen kvinnliga deltagare. Det sistnämnda  var i viss utsträckning kopplad till det första, det vill säga kvinnor var oftare mer intresserade av vad andra gruppmedlemmar tänkte och tyckte, vilket gjorde att gruppen kunde fatta bättre beslut.

En mycket intressant nyligen publicerad studie i Public Library of Science (PLoS One), kopplad till detta, visade dessutom att dessa tre betingelser bidrog till klokt beslutsfattande även i grupper som inte träffades IRL, alltså inte befann sig i samma rum. Förmågan att förstå andras intentioner och läsa mellan raderna var i högsta grad bidragande till att grupper som kommunicerar över e-post och chattar lyckades bättre i sitt beslutsfattande.

Vad kan vi då lära oss av detta? Att vi skall ha kvinnor i styrelserum och andra beslutsfattande forum är givet. Oavsett om vi möts ansikte mot ansikte eller virtuellt. Kan vi också, oavsett kön, bevara vår nyfikenhet på vad andra tänker på och på vad de har att bidra med, fördela ordet väl emellan oss, och sedan kanalisera denna nyfikenhet i goda mötesstrukturer och beslutsprocesser, då är framgången given.

Här kan du läsa studierna refererade till i bloggen:

New York Times

Science

Public Library of Science

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se