Gott Nytt Mål 2015!

Mål är ett begrepp som konstant ger upphov till diskussion och förvirring i de grupper jag möter som organisationspsykolog. Det visar sig ofta att man menar helt olika saker och, som så ofta i mänskliga möten, talar förbi varandra om viktiga frågor.

En kollega till oss, Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet, gjorde samma iakttagelse och skapade reda genom en fiffig modell. Vi kallar den för Målkartan, och den har visat sig utmärkt i arbetet med att skapa tydlighet för en grupp när det gäller målsättningar.

Den första typen av mål är det som vi kan kalla syfte, uppdrag eller skälet till att gruppen finns till. Särskilt ledningsgrupper brottas ofta med detta, och blandar ibland ihop gruppens syfte med organisationens. Frågan är varför det finns en ledningsgrupp? Varför tar inte vd själv alla viktiga beslut eller träffar sina underställda chefer individuellt? En syftesformulering för en ledningsgrupp kan vara ”Gruppens syfte är att styra, leda och utveckla XX:s verksamhet med samsyn och gemensamt ansvar för helheten.”

När man är överens om varför man finns till, kan man börja diskutera vilka som egentligen ingår i gruppen. Det kan låta självklart, men är ofta litet luddigt. Exempelvis har ledningsgrupper ibland med en administratör som har en oklar roll i gruppen.

Därefter definieras gruppens primära intressenter, det vill säga vilka finns man till för i första hand? För de flesta ledningsgrupper är de primära intressenterna inte slutkunden, utan den egna organisationen eller cheferna på nästa nivå.

Så med detta avklarat – som i sig brukar generera givande samtal och kunna ta en god stund – kan man börja sortera i övriga mål. Man kan skilja på tre olika typer av mål, med bland annat olika tidshorisont; Strävansmål, Resultatmål och Processmål.

Strävansmål är visioner, som vi kanske uppnår längre fram. Strävansmålen ger riktning, utgör en ledstjärna men är inte konkreta och mätbara. En ledningsgrupp kan till exempel ha som strävansmål att vara en stabil, samlande kraft för organisationen.

Resultatmål är vad som ska göras konkret för att närma sig strävansmålet. Resultatmål kan delas in i delmål, mätas och utvärderas. Om ledningsgruppen strävar mot att vara en stabil, samlande kraft kan ett resultatmål vara att gemensamt hålla i ett antal möten med organisationen där man visar upp sin förmåga att samarbeta.

Processmål är normer och spelregler som man vill upprätthålla över tid, som handlar om hur man vill ha det på vägen mot målet. Exemplets ledningsgrupp skulle kunna ha processmål som handlar om att alltid uttrycka sig positivt om ledningsgruppen inför organisationen.

Med dessa måltips vill vi önska ett fint år 2015!

Kontakta oss gärna på info@sandahls.se om du vill ha mer information.