5 minuter som gör att du undviker misstag i möten

Alla vet att det är bra att lära sig av sina misstag. Ändå har vi en tendens att göra samma misstag om och om igen. Att erkänna ett misstag är förknippat med skam – en känsla som är djupt plågsam och som vi på olika sätt försöker undvika. Ett vanligt sätt att försöka lura skammen är att skylla ifrån sig, på omständigheter eller på andra människor. Vilket leder till passivt klagande eller till konflikter med andra. Eftersom dessa mekanismer finns i oss alla blir resultatet tilltrasslade härvor av sårade känslor och ilska när vi samarbetar. Men ibland går det med ganska enkla metoder att undvika att falla i ”skam-och-skylla-ifrån-sig-fällan”. Ett vardagligt exempel:

Jag och två kollegor träffade häromdagen några chefer för att diskutera ett kommande projekt. En bit in i samtalet började jag och en kollega kasta blickar på varandra och vänta in initiativ från varandra. Jag kände frustrationen och irritationen växa och tänkte ”Varför är han så passiv? Nu är det hans tur att ta över och föra processen framåt”. Vi lyckades ändå treva oss framåt i samtalet och komma överens med våra uppdragsgivare om några nästa steg. När våra besökare hade lämnat oss, och våra kundorienterade leenden lämnat våra läppar, var vi med sammanbitna ansikten på väg mot våra datorer när en av kollegorna sa:

”Vänta lite, ska vi inte ta 5 minuter och utvärdera mötet”. Vi satte oss ned och det stod snart klart för mig att kollegan som hade höjt min puls hade haft samma tankar och känslor. Vi kunde konstatera att vi inte hade gjort klart våra roller och ansvarsområden tillräckligt innan vi gick in i mötet, vilket ledde till att vi båda förväntade oss att den andre skulle ta initiativ. När vi lagt det på bordet minskade frustrationsnivån och vi kom överens om att planera vår rollfördelning bättre inför nästa möte.

Alternativet till att ta den korta stundens utvärdering av mötet hade varit att vi rusat vidare i vardagen och inte lärt oss av våra misstag. Med risk för kvardröjande frustration som spillt över i andra sammanhang.

Exemplet anknyter till begreppet Team Debrief som presenterades vid årets SIOP-konferens i maj (en världskonferens för arbets- och organisationspsykologer). Professor Kimberley Smith-Jentsch och hennes forskargrupp vid University of Central Florida Team har utvecklat en metod som innebär att en arbetsgrupp lägger in korta arbetspass där man i strukturerad form utvärderar hur man arbetar tillsammans. Vad som fungerar bra och vad som inte fungerar i relation till den uppgift som ska lösas.

Inte oväntat visar forskningen att team som tillämpade metoden blev mer effektiva. Med den enkla åtgärden blev teamen lite bättre på att lära av sina misstag!

 

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se