En kommunikations-varg i fårakläder

Under den senaste tiden har uttrycket ”Jag är inte rasist, men…” spridit sig på sociala medier som en löpeld. Uttrycket kan ses som en variant på ett vanligt kommunikationsbeteende som vi kallar ”ja, men”. Att inleda med att säga ”ja, men” innebär en motsägelse eller artig invändning. Det är litet som en varg i fårakläder som skapar osäkerhet om vad budskapet egentligen betyder.

Tre problem med ”Ja, men”

1. Det ger ett dubbeltydigt budskap där du å ena sidan håller med, å andra sidan avfärdar.

2. Vi har en benägenhet att endast höra invändningen, det vill säga det som kommer efter ordet ”men”.

3. Det skapar konflikt genom att göra budskapet mer polariserat och tillspetsat än nyanserat och sakligt.

Ovanstående tre problem kan sammanfattas med att ”ja, men” ofta leder till att man talar förbi varandra i två parallella monologer. Båda parterna är mer fokuserade på att få fram sitt eget budskap istället för att lyssna på motparten. Det är svårt att lyssna på någonting som man inte håller med om och det ska man inte avfärda. Det är mänskligt att vara rädd för att förlora sin egen ståndpunkt. Men att lyssna och bekräfta den man talar med är inte det samma som att man håller med och det är viktigt att göra den distinktionen.

Bygg upp istället för att riva ner

När vi använder ”ja, men” avfärdar vi motparten och triggar hen att gå i försvar, vilket kan trassla in oss i en eskalerande diskussion där båda parterna försvarar sin sak utan att samtalet leder någon vart. Lösningen är att bygga dialog istället för att riva ner motståndaren. Gör såhär:

1. Vänta med din invändning, lyssna på motparten, på vad de verkligen säger och tänk inte på vad du ska säga härnäst.

2. Hitta 2-3 saker i personens budskap som du kan resonera med, bekräfta eller på något sätt bygga på. Det är viktigt att det är saker du faktiskt håller med om – och det finns ALLTID saker vi håller med om vi VÅGAR lyssna. Även om det är vår ärkefiende som talar.

3. Nu när du lyssnat klart på motparten och visat att du hört finns det plats för din  åsikt. För gärna in den i form av en öppen fråga som problematiserar, inte attackerar! En enkel utväg är att tydligt säga ”jag håller inte med dig”.

Nästa gång du är i en diskussion, våga lyssna in och våga vara rak!

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se