När prestige blir viktigare än problemlösning

Hur upplever du det när du möts av ironiska kommentarer på dina seriösa förslag? Hur känns det för dig när du blir avbruten mitt i en viktig utläggning? Det känns naturligtvis inte bra och ändå sker det hela tiden på möten. Grundat i hur Sandahl Partners arbetar med ledarutveckling hoppas jag att detta blogginlägg ska hjälpa dig att öka din förmåga att vara problemlösande i din kommunikation.

När du är stressad eller något viktigt står på spel eller när du stör dig på hur någon annan uttrycker sig kanske det händer att även du uppvisar en mindre funktionell kommunikation. I värsta fall skapas en ond cirkel där prestige blir viktigare än problemlösning. Vi brukar prata om röd, gul och grön kommunikation. Röd kommunikation är sådant som skapar avstånd mellan människor och avstånd mellan mötesdeltagare och sakfrågan. Förutom det som redan nämnts kan det exempelvis vara att avfärda andras förslag utan närmare eftertanke, att ställa anklagande frågor som ”du kan väl ändå inte på fullt allvar mena att…” och att klaga. Inget av de beteendena bidrar till att lösa frågan om hur budgeten ska se ut eller om hur ledningsgruppen ska prioritera i sina viktigaste frågor. Däremot kan röd kommunikation mycket väl bidra till irritation och i värsta fall till prestigelåsningar.

Gul kommunikation är neutral, ett exempel är att ställa en fråga som ”hur ser det ackumulerade resultatet för Q1 och Q2 ut?” Ett annat exempel är att ha en tydlig åsikt, till exempel ”min inställning är vi behöver diskutera frågan ett varv till.”

Grön kommunikation är närmande, det vill säga grön kommunikation underlättar informationsöverföring och problemlösning. Exempel är att värdesätta andras bidrag som ”vad bra att du lyfte den frågan!” Ett annat exempel är att bygga vidare på andras resonemang som ”angående ditt förslag om marknadsaktiviteter, vore det inte vettigt att lyssna med några av säljarna innan vi spikar planen?” Att checka av att man fattat den andre rätt innan man resonerar vidare är också en aspekt av grön kommunikation. Man gör det genom parafraseringar som ”det jag hör dig säga är att du inte tycker vi belyst frågan tillräckligt för att kunna fatta beslut, stämmer det?”

Så vad kan du göra om du vill undvika att bidra till prestigelåsningar till förmån för problemlösning? Du kan prata med din omgivning och be människor ge dig exempel på vilka dina röda favoritbeteenden är. Människor som har möten med dig har troligen fångat upp dina mönster. Om de vågar vara uppriktiga kanske du får höra sådant som ”jo du har ju en tendens att avfärda förslag lite snabbt” eller ”du ställer ibland ledande frågor så att man bara kan svara på ett sätt.”

När du har fått koll på hur du uppfattas och vilka dina röda favoritbeteenden är kan du bestämma dig för att göra något åt dem.

– Om du har en tendens att avbryta kan du träna dig i att lyssna färdigt.

– Om du har en tendens att avfärda förslag kan du träna dig i att säga ”berätta mer.”

– Om du har en tendens att klaga kan du träna dig i att säga ”så hur hanterar vi det här?”

Lycka till!

Lästips: Mer om kommunikation hittar du i blogginlägget Är du en tankeläsare?

Vill du veta mer om hur Sandahl Partners arbetar med kommunikation? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se