Hur är en bra chef?

Jag skrev i min förra blogg om dysfunktionella, narcissistiska chefer. Men hur är då en bra chef? Om man frågar medarbetare (vilket forskare har gjort) så får man svaret att en bra chef är kompetent, pålitlig och välvillig. Varför upplevs dessa egenskaper som viktiga?

Vi vill ha kompetenta chefer därför att de underlättar för oss att göra vårt jobb. En chef ägnar en stor del av sin tid åt att lösa problem och fatta beslut. När det fungerar bra blir det lättare för medarbetaren att klara sina arbetsuppgifter. En chef som underlättar arbetstillvaron för medarbetaren har tillräcklig sakkunskap och god problemlösningsförmåga. Det betyder inte att chefen ska lösa alla problem själv. Den kompetente chefen kan avgöra när det är läge att gå in själv och när det är bättre att coacha medarbetaren. Men om medarbetaren upplever att chefen inte förstår eller förmår ta itu med problem som behöver lösas sviktar snabbt förtroendet.

Vi vill också ha chefer som vi upplever som pålitliga, ärliga och rättvisa. Om chefen är oförutsägbar, manipulativ och favoriserande går mycket energi åt till att hantera relationen till chefen. Energi som annars kunde läggas på produktivt arbete. De flesta av oss förstår och accepterar att chefen i sin roll inte alltid kan berätta allting och att millimeterrättvisa inte är viktigt. Men vi behöver en tillräcklig grad av pålitlighet och förutsägbarhet för att kunna ägna oss åt våra arbetsuppgifter.

Det är också viktigt att vi upplever att chefen är välvilligt inställd. Vi vill se att chefen strävar efter att det ska bli så bra som möjligt för organisationen och för medarbetarna. Det betyder inte att chefen ska undvika att förmedla krav och reagera om medarbetare inte uppfyller kraven. En sådan chef kommer inte att uppfattas som pålitlig och ärlig. Däremot vill vi bli bemötta i en huvudsakligen positiv anda och få stöd och uppmuntran om vi anstränger oss för att göra ett bra arbete.

De egenskaper som medarbetare förknippar med gott chefskap verkar inte bara generera bra resultat i medarbetarundersökningar. Forskningen visar också att de har ett positivt samband med effektivitet och produktivitet. För dig som arbetar med rekrytering av chefer kan det vara värt att tänka på när du funderar över kravprofil och önskvärda egenskaper. Det är inte bara viktigt att hitta en chef som är drivande, visionär och förändringsbenägen. Kompetens, pålitlighet och välvillighet kanske ska väga ännu tyngre i kravprofilen?

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se