Är du en tankeläsare?

Tankeläsning är en av våra vanligaste kommunikationsfällor och en av de knepigaste då den ofta hörs bara inne i vårt eget huvud. En tankeläsning är när vi betraktar våra uppfattningar om andras tankar och känslor som sanningar. Även om vi kan medge att vi spekulerar, kan en stark magkänsla göra det svårt för oss att släppa tankeläsningen.

Typiska tankeläsningar kan t.ex. vara ”hen tycker inte om mig” eller ”hen undviker mig på grund av…” men även stereotypa föreställningar som ”min kvinnliga kollega på 62 år är nog inte intresserad av fotbolls-VM”. Vad tankeläsningar har gemensamt är att de är gissningar, inte fakta.

Tankeläsningar triggas av tystnad, vaghet/otydlighet, kroppsspråk och tonläge. När det händer något som vi inte riktigt förstår vill vi gärna fylla i informationsluckan och då ploppar det upp en tankeläsning i huvudet. Tankeläsningarna färgas av våra egna erfarenheter, oro och rädsla, förhoppningar, stereotypier, rykten eller tidigare erfarenheter av personen.

Fyra tecken på att du tankeläser:

1. Du lägger mer tid på att prata om en person än direkt med personen.

2. Det är inte vad personen säger, utan vad du tror att de inte säger som påverkar  dig mest.

3. Du funderar ofta på vad personen tänker om dig.

4. Du misstänker att personen inte säger hela sanningen.

Det som gör att tankeläsningar vidmakthålls är en omedvetenhet om att vi tankeläser, ”det är ju sanning”. Vi kan också vara rädda för att ta reda på fakta om situationen och vad som händer om tankeläsningen faktiskt stämmer. När andra har en tankeläsning om oss tenderar vi att bli irriterade och känna oss anklagade och inte känna igen oss. När vi själva har en tankeläsning om någon annan så tänker, pratar och agerar vi mer utifrån fantasi än verklighet. Vår kompass blir skev och inte grundad i verkligheten och kan skapa onödiga konflikter och lidande.

Avprogrammera en tankeläsning genom att besvara nedanstående frågor:

1. Vilka känslor väcker tankeläsningen hos dig?

2. Hur ser du på dig själv när du har tankeläsningen (självbild/självkänsla)?

3. Hur ser du på personen som du har tankeläsningen om (värderande, bra/dåligt)?

4. Hur påverkar tankeläsningen hur du beter dig (t.ex. undviker personen)? Vilka konsekvenser får det för er relation?

5. Vad skulle det innebära om tankeläsningen stämmer? Inte stämmer?

Fakta dödar tankeläsningar

Det bästa botemedlet mot tankeläsningar är att kolla dem, det vill säga söka fakta. Man kan verklighetstesta sina tankeläsningar i form av ett jag-budskap och en äkta fråga.

Till exempel:

”Jag tankeläser/tror/upplever att du inte tycker att det är så roligt att umgås med mina vänner. Stämmer det?”

”När du inte ringde upp mig i tisdags undrade jag om du var irriterad på mig. Har jag uppfattat rätt?”

”Jag tänker att jag kanske stör dig när jag pratar högt i telefon på kontoret. Är det så?”

Det är viktigt att inte verklighetstesta en tankeläsning om du inte är beredd att höra svaret. En verklighetstestning ska alltid ske i neutralt läge med neutral ton, aldrig när man är upprörd. Ibland kanske man inte tror på den andre fast de säger att tankeläsningen inte stämmer, då kan man testa nästa tankeläsning på samma vis: ”Nu tänker jag att du kanske inte vill säga som det är för att inte såra mig. Stämmer det?”.

Om du vill läsa mer om tankeläsningar och flera kommunikationsfällor kan jag varmt rekommendera boken Conversation Transformation skriven av Ben E. Benjamin, AmyYeager och Anita Simon.

Är du nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna via info@sandahls.se