Är chefer psykopater?

”Man vet ju att det är vanligt med chefer som är psykopater. Särskilt i finansbranschen”. Det är ett påstående som jag hör ganska ofta och som återspeglas i många Hollywoodfilmer, som t ex The Wolf of Wall Street som jag såg häromveckan. Men vad säger den psykologiska vetenskapen om påståendet? Är det sant att det är vanligare med psykopater bland chefer jämfört med andra yrkeskategorier?

Svaret är nej, om man använder begreppet psykopat som en klinisk diagnos. Psykopaten definierad på detta sätt fungerar för dåligt för att överleva i arbetslivet och avancera till chefsbefattningar. De är tydligt överrepresenterade i våra fängelser och inom rättspsykiatrin, men inte i styrelserummen och på VD-posterna. Däremot finns det chefer med narcissistiska personlighetsdrag, och vi kan anta att det är dessa chefer som icke-psykologen kallar psykopater. Det finns forskningsstöd som pekar mot att denna grupp är överrepresenterad bland chefer och är ett faktiskt problem i arbetslivet. Narcissisten kännetecknas av en uppblåst självkänsla med överskattning av den egna förmågan, stort behov av att vara i centrum, bristande empati och svag omsorg om andra. En begåvad narcissist framstår ofta som visionär, övertygande, djärv och driftig.

Jag deltog vid en SIOP-konferens i Honolulu där narcissism var ett tema som återkom vid flera seminarier. SIOP är en årlig världskonferens för arbets- och organisationspsykologer som samlar forskare och praktiker från hela världen. Där presenterades forskning som visar att personer med narcissistiska personlighetsdrag är mer framgångsrika än genomsnittet i rekryteringssituationer men mindre framgångsrika i att utöva chefskapet. Eftersom de har en hög värdering av den egna förmågan är de mer benägna än genomsnittet att anse sig lämpade för att leda andra. De presterar väl i intervjusituationer och är skickliga i att framställa sig själva, s k impression management. Men de presterar sämre i vardagen när de ska fatta omdömesgilla beslut, leda och motivera medarbetare.

Det finns två huvudsakliga förklaringar till att de narcissistiska cheferna presterar sämre. Den första förklaringen är att de överskattar sin egen förmåga och underskattar risker. De blir så uppfyllda av sina storslagna visioner att de har svårt att acceptera verklighetens begränsningar. Detta kan leda till katastrofala beslut med stora ekonomiska förluster och mänskligt lidande. Den andra förklaringen är att den narcissistiske chefens brist på empati och omsorg om andra människor resulterar i en arbetsmiljö som präglas av konflikter och otrygghet. Eftersom dagens arbetsliv till stora delar är teambaserat, och att välfungerande team har ett starkt samband med effektivitet och produktivitet, blir den narcissistiske chefens ledarstil en minuspost för organisationen.

Vad kan vi då dra för praktiska slutsatser av denna forskning? Självklart att undvika att anställa personer med narcissitiska personlighetsdrag som chefer. Med hänsyn både till organisationens resultat och till medarbetarnas psykiska hälsa. Tyvärr är det inte enkelt att upptäcka en begåvad narcissist i en rekryteringsprocess. Forskningen visar att även tränade och erfarna bedömare blir bländade av narcissistens strålglans. Det finns därför anledning att förhålla sig kritiskt ifrågasättande till magkänslan och upplevelsen som man får av en person som ger ett charmigt, övertygande och driftigt intryck i en intervjusituation. Och att använda strukturerade metoder och tester som fokuserar på egenskaper som forskningen visat är framgångsfaktorer för ledarskap över tid.

 

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se