Oense, en bra början

Min första tanke är att vi redan nu är oense, jag och Sandahl Partners Örebrokontor, över att 07:45 är en rimlig tid på dygnet att förväntas formulera kompletta meningar. Jag ska på inspirationsseminariet ”Oense, en bra början” och med hjälp av frukost vaknar jag tillräckligt för att svepa med blicken över rummet och oreflekterat kategorisera de andra deltagarna. Min första nyvakna impuls i ett helt nytt sammanhang är nämligen att söka efter likheter och olikheter.

I situationer som är oss främmande har vi människor en naturlig tendens att söka trygghet i lättidentifierade likheter såsom ålder, kön och utseende. Stöter jag på en blond psykologstudent med lugg i min egen ålder är jag mer benägen att söka mig till henne i en grupp människor än någon som är påtagligt olik mig själv. Just den här morgonen var några av deltagarna just andra psykologstudenter som jag kände sedan innan, det var också dem jag valde att prata med under pausen. Varför vi är så enkelspåriga beror på att hjärnan är lat och föredrar att hålla sig till det den redan är bekant med och undviker att behöva vänja sig vid något nytt i onödan.

När vi stöter på människor som är väldigt olika oss själva blir det därför mer komplicerat att närma oss varandra, när hjärnan tvingas kategorisera det nya och främmande. Ofta väljer vår hjärna hellre att stöta bort dessa olikheter om de blir för stora. Konsekvensen blir också att vi tillskriver dessa olikheter status och att vi förenklat kategoriserar den andre personen som antingen bättre eller sämre än oss själva.

Det var just det här som Sandahl Partners psykologkonsult Daniel Nordlander pratade om under seminariet, hur olikheterna som initialt kan kännas obekväma i ett team istället kan bli en tillgång. En grupp som enbart består av blonda psykologstudenter med lugg där alla tycker ungefär likadant om det mesta och därför inte för in olika perspektiv, kommer sannolikt inte bli lika framgångsrik som en mer heterogen grupp som lyckas integrera olikheter och effektivt utvecklas med en avsevärt större kunskapsbank.

Under morgonen delade flera seminariedeltagare med sig av egna erfarenheter, och de exempel som gav mig mest mervärde kom inte från de andra psykologstudenterna. Så nästa gång du stöter på olikheter som kan upplevas som lite obekväma i ditt eget team, pröva att utforska den fakta, kunskap och beprövade erfarenhet som dina sannolikt kloka kollegor besitter – kanske är det så att era kombinerade kompetenser kan leda till någonting briljant.

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se