Destruktivt ledarskap

Det finns tydliga samband mellan destruktivt ledarskap och medarbetarhälsa samt organisationens framgång. En del destruktiva beteenden är mer extrema och ovanliga, medan andra förekommer ofta men kanske i varierande svårighetsgrad.

Tre aktiva former av destruktivt ledarskap som tillhör de mer sällsynt förekommande är tyranniskt, stödjande/illojalt och urspårat. Det tyranniska ledarskapet karaktäriseras av beteenden som gynnar organisationen på bekostnad av medarbetarna, det vill säga ett hänsynslöst ledarskap. Det stödjande/illojala ledarskapet är motsatsen till det tyranniska och innehåller beteenden som gynnar medarbetarna men stjälper organisationen. Urspårat ledarskap kan beskrivas som beteenden som varken gynnar organisationen eller medarbetarna, till exempel mobbing, frånvaro, stöld, etc. 

Den fjärde och mest vanliga formen av destruktivt ledarskap är ”laissez-faire” även kallat ”låt gå”-ledarskap eller passivt ledarskap. Laissez-faire är en likgiltig typ av ledarskap där ledaren är passiv istället för att ta sin roll och sitt ansvar i viktiga situationer. Det passiva ledarskapet är förknippat med otydligheter i roller, och har samband med stress/ohälsa och konflikter på arbetsplatsen.

Nedanstående fem punkter kan ge dig en fingervisning om huruvida just du ägnar dig åt ett passivt ledarskap:

– Ibland kan jag undvika att ta ställning i viktiga frågor.

– Mina arbetsuppgifter känns inte särskilt viktiga.

– Jag skjuter helst på arbetsuppgifter som behöver göras.

– Jag slipper helst att fatta beslut om jag inte måste.

– När jag fattar beslut vill jag helst att de ska komma från något annat håll.

Alla kan vi hamna i situationer där vi får svårt att ta vår roll för att vi är osäkra eller är rädda för att göra fel. Har du tendenser till passivt ledarskap, är det viktigt att börja med att definiera din egen roll och målen med ditt uppdrag som ledare, tillsammans med din egen chef. Det är först när du tar din chefsroll som du kan ge dina medarbetare förutsättningar för att ta sina roller. En hjälp kan vara att fråga dig själv i vilka situationer du får svårt att ta din roll och vad det är som hindrar dig.

Om du fastnar i din rolltagning kan jag varmt rekommendera den praktiska handboken ”Ta din roll på jobbet!” av Anna-Lena Sundlin och Paul Sundlin som även finns nyutgiven på engelska.

Referens

Aasland, M. S., Skogstad, A., Notelaers, G., Nielsen, B. M. & Einarsen, S. (2009). The prevalence of destructive leadership behavior. British Journal of Management, 21, 438-452.

Är du nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se